Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

URL: https://www.coe.int/en/web/cpt/standards_GR

Πρότυπα ΕΠΒ (CPT)

Δήλωση αρχών σχετικά με τη μεταχείριση των ατόμων που στερούνται της ελευθερίας τους στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19)

αστυνομική κράτηση

Φυλακές  
Κράτηση μεταναστών
Ψυχιατρικά ιδρύματα
Ανήλικοι
Γυναίκες 
Λογοδοσία
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web