Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

2 - 6 July - 96th Plenary meeting of the Committee

5 - 11 June - ad hoc visit to the Republic of Moldova

28 May - 5 June - periodic visit to Norway

31 May - 1 June - High-level talks in Azerbaijan

20 - 27 April - ad hoc visit to Lithuania

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

2018

Albania, Czech Republic, Georgia, Hungary

2019

Armenia, Bosnia and Herzegovina, Denmark, France, Greece, Iceland, Ireland, “The former Yugoslav Republic of Macedonia”

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

In total:

  • 429 visits carried out (252 periodic visits + 177 ad hoc visits)
  • 385 visit reports published

So far this year:

  • 8 visits carried out (4 periodic + 4 ad hoc)
  • 16 reports published

(as at 18 July 2018)

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web