Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Under Article 10 (2) of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, if a State Party "fails to co-operate or refuses to improve the situation in the light of the Committee's recommendations, the Committee may decide, after the Party has had an opportunity to make known its views, by a majority of two-thirds of its members to make a public statement on the matter."

List of public statements issued by the CPT:

2019 Russian Federation
2017 Belgium
2015 Bulgaria
2011 Greece
2007 Russian Federation
2003 Russian Federation
2001 Russian Federation
1996 Turkey
1992 Turkey
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Public Statement on the Russian Federation, March 2019


Public Statement on Belgium, July 2017

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Preventing torture in Europe
www.cpt.coe.int

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

  

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web
Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web