Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

Quiz Quiz

Europarådet har frembragt en række retlige instrumenter, kendt som traktater (konventioner, pagter, chartrer, aftaler). Hvor mange traktater har Europarådet udformet indtil nu?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Luk

Forkert svar...

Luk

Rigtigt svar!

Luk

Forkert svar...