Back Deliberativne metode: Kongres Vijeća Evrope poziva na veće učešće građana pored učešća na izborima

Deliberativne metode: Kongres Vijeća Evrope poziva na veće učešće građana pored učešća na izborima

Deliberativne metode postale su jedan od najinovativnijih načina intenziviranja učešća građana u političkom odlučivanju i doprinose jačanju povjerenja javnosti u politički proces, utvrdio je Karl-Heinz Lambertz (Belgija, SOC/V/DP), predstavljajući usvojeni izvještaj od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti na svojoj 42. sjednici 23. marta 2022. godine.

"Deliberativni procesi povećavaju transparentnost i povjerenje građana u odluke koje se donose", naglasio je izvjestitelj. Zaista, ovi oblici ne-izbornog učešća građana omogućavaju nasumično odabranoj grupi građana da formulišu prijedloge vlastima. Oni odgovaraju principima navedenim u Dodatnom protokolu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi iz 2009. godine o pravu na učešće u lokalnim poslovima, koji će 1. juna obilježiti 10. godišnjicu stupanja na snagu.

Izvještaj nudi smjernice za općine/gradove i regije, prikazane studijama slučaja na lokalnom i regionalnom nivou: Mostar (Bosna i Hercegovina), Oud-Heverlee (Belgija), Škotska skupština za klimu (UK) i Ostbelgien (Belgija). "Zahvaljujući sudjelovanju građana, jednoglasno je usvojen Akcioni plan Grada Mostara, uvažavajući njihove preporuke u planovima utroška za javneusluge",naglasio je gradonačelnik Mostara, osvrnuvši se na Skupštinu građana koja je organizirana u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koju je sproveo Kongres.

Kongres poziva na dalju primjenu deliberativnih metoda na svim nivoima upravljanja, identifikujući specifična pitanja gdje bi ovi mehanizmi mogli doprinijeti procesu donošenja odluka. Kongres ističe potrebu da se cijeli proces isplanira, da se izdvoji potrebno vrijeme za deliberaciju građana, te da se definišu pravični kriteriji za odabir učesnika. Deliberativni proces bi se mogao institucionalizirati ukoliko bi se osiguralo da lokalne samouprave imaju potrebna finansijska sredstva.

 

42. sjednica

Dnevni redWeb datotekaMultimedija (web prijenosi uživo, intervjui, video zapisi i fotografije

Strasbourg 23. mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas