Back Promoviranje učešća žena i mladih na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

Promoviranje učešća žena i mladih na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

“Rodna ravnopravnost nije samo pitanje žena, već pitanje čitavog društva, i potrebni su nam hrabri lokalni izabrani predstavnici kako bi osigurali fer, antidiskriminirajuće i podsticajno okruženje za sve one koji bi se željeli uključiti u lokalne procese”, naglasila je Jelena Drenjanin, Predsjedavajuća Komiteta za upravu (Švedska, EPP), govoreći na događaju “ Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa: uključivanje žena i mladih u kreiranje politika”, koji je organizovan 29. i 30.05.2023. u Neumu.

“Inkluzija je u osnovi efektivne lokalne uprave. Lokalne vlasti mogu njegovati življu i participativnu demokratiju osiguravajući da su svi segmenti društva predstavljeni ,a samim tim doprinoseći i socijalnoj koheziji i održivom razvoju”, dodao je Rafael Benitez, Direktor Kongresa.

Kroz međusobne razmjene i dijalog sa svojim evropskim kolegama, učesnici su identifikovali dobre prakse i nove načine na koje se lokalni procesi mogu učiniti otvorenijim, inkluzivnijim i reprezentativnijim. Uz to, razgovarali su i o izazovima sa kojima se žene izabrane predstavnice i mladi susrijeću, uključujući potrebu za jačom borbom protiv seksizma u politici, uticaju društvenih medija, pojačano prisustvo govora mržnje, te ograničen prostor i strukturalne mogućnosti za učešće mladih.  

Sastanak Platforme za razmjenu o otvorenoj vlasti okupio je predstavnike preko 20 lokalnih samouprava širom države, koji su nanovo potvrdili svoju posvećenoj participativnom donošenju odluka koje istinski oslikava raznolikost potreba i želja njihovih lokalnih zajednica. Preporuke koje su proistekle iz ovog sastanka doprinijeće konkretno narednim aktivnostima Kongresa u Bosni i Hercegovini.

 

Treći sastanak Platforme za razmjenu organizovan je u sklopu projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu za period od 2022. do 2025. godine. Projekat ima za cilj da poboljša kvalitet lokalne demokratije i kreira prilike za građane da učestvuju u inovativnim participativnim procesima u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlasti, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje politka u zemlji.

Neum, Bosna i Hercegovina 30. maj 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas