Back

Interprofesionalni seminar o tajnom snimanju i objavljivanju tajno napravljenih, neovlaštenih snimaka u kontekstu istraživačkog novinarstva

ONLINE 22. NOVEMBAR 2021.

Na inter-profesionalnom seminaru organiziranom u suradnji sa Udruženjem novinara „BH novinari“ otvorena je jedna od najkontroverznijih tema kad je riječ o balansu između prava na zaštitu privatnosti i prava na slobodu izražavanja: tajno snimanje u kontekstu istraživačkog novinarstva, te objavljivanje tajno snimljenih informacija.

Novinarska zajednica u Bosni i Hercegovini (BiH), u dijalogu sa pravosudnom i akademskom zajednicom, pokušava pronaći odgovor na pitanje, kako uspostaviti balans između ova dva prava: između prava na očuvanje privatnosti aktera istraživačkih priča, i prava javnosti da saznaje informacije od javnog značaja, te prava medija da te informacije iznesu u javni diskurs.

Relevantnu praksu Evropskog suda za ljudska prava u ovom pogledu, koja predstavlja standarde i definira kriterije za etičko djelovanje u ovom kontekstu, izložila je međunarodna ekspertica Vijeća Evrope Jelena Surčulija Milojević. Istakla je kako je važno praviti razliku između istraživačkih novinara/novinarki i tabloida, odnosno između prava javnosti da zna informacije od javnog značaja u odnosu na zadovoljavanje znatiželje o nekim javnim ličnostima. Također, važno je razlikovati tip javnih osoba koji su dužni zbog prirode posla kojim se bave ili zbog vlastitiog izbora, odustati od jednog dijela svoje privatnosti i trpiti veći stepen kritike javnosti u svom radu, kao što su političari/političarke, advokati/advokatice, državni službenici i službenice i tako dalje.

Lokalni pravni eksperti predstavili su pravni okvir u Bosni i Hercegovini, kad je riječ o objavljivanju tajno napravljenih snimaka. Tajno snimanje regulirano je krivičnim zakonom u Bosni i Hercegovini, a prema ocjeni panelista na ovom skupu, sudska praksa u BiH ne prati uvijek standarde zaštite koje postavlja Evropski sud za ljudska prava, iako postoje dobri primjeri sudske prakse, gdje se vrednuje pitanje javnog interesa u ovom kontekstu što jest u duhu Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Na događaju su govorili i novinari i novinarke iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske , koji su podijelili vlastita iskustva podsjećajući na važnost istraživačkog novinarstva za jačanje demokratije svakog društva. Ovaj webinar organiziran je u okviru zajedničkog prgrama Evropske unije i Vijeća Evrope „Sloboda izražavanja i sloboda medija u BiH- JUFREX 2“.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan
pratite nas pratite nas