Back

Predstavljanje novog projekta “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”

Bosna i Hercegovina 21. februar 2022

23. februar 2022, online (11.00h-13.30h)

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti realizuje novi projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini” a u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022-2025.

Učesnici će imati priliku da diskutuju o ključnim principima otvorene, inkluzivne i transparentne lokalne uprave, o konkretnim modelima za podsticanje demokratskih inovacija kroz procese deliberacije kao i o unapređenju kvaliteta lokalne demokratije.

Konferencija će okupiti predstavnike Kongresa Savjeta Evrope, načelnike/gradonačelnike, predsjedavajuće lokalnih vijeća, Asocijaciju općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te Asocicijaciju opština i gradova Republike Srpske.

Mediji su pozvani da isprate događaj putem Zoom platforme, a za link i dodatne informacije možete se obratiti na [email protected], tel. 033 590 447


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas