Visual for light background

Visual for dark background

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's member states. They speak on behalf of the Europeans who elected them.

  Əlaqə

Quiz Quiz

Avropa Şurası müqavilə kimi tanınan bir çox hüquqi sənədlər (konvensiyalar, xartiyalar, sazişlər) hazırlamışdır.  Avropa Şurası bu günə qədər neçə müqavilə tərtib edib?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...