Qurucular

Avropa quruculuğu prosesinin təməlini qoymuş banilər1949-cu ildə Avropa Şurasının, 1950-ci ildə Avropa Kömür və Polad Birliyinin, 1957-ci ildə isə Avropa İqtisadi Birliyinin yaratmış insanlar olmuşdur.

İki dünya müharibəsindən keçmiş, dialoq aparma fikrinin tərəfdarları, bir çox Avropa mədəniyyətləri ilə təmas qurma təcrübəsinə malik olmuş bu insanlar insan hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi dəyərləri üzərində qurulmuş dinc Avropanın qabaqcılarından olmuşdur.

Avropanın öncülləri

Did you know?
The Council of Europe is a separate organisation from the 27-member EU. No country has joined the EU without first joining the Council of Europe. 

Test

Avropa Şurası müqavilə kimi tanınan bir çox hüquqi sənədlər (konvensiyalar, xartiyalar, sazişlər) hazırlamışdır.  Avropa Şurası bu günə qədər neçə müqavilə tərtib edib?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...