Commissioner for Human Rights

Committee of Ministers

Conference of INGOs

Congress for Local and Regional Authorities

Council of Europe Development Bank

Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)

Web Content Display Web Content Display

European Cinema Support Fund - Eurimages

Web Content Display Web Content Display

European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA)

Web Content Display Web Content Display

European Audiovisual Observatory

Web Content Display Web Content Display

European Centre for Modern Languages (ECML)

Web Content Display Web Content Display

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Web Content Display Web Content Display

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Web Content Display Web Content Display

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)

Web Content Display Web Content Display
Web Content Display Web Content Display

European Social Charter

Web Content Display Web Content Display

Group of States against Corruption (GRECO)

Web Content Display Web Content Display

North-South Centre

Web Content Display Web Content Display

Parliamentary Assembly

Web Content Display Web Content Display

Pompidou Group

Web Content Display Web Content Display

Venice Commission

Web Content Display Web Content Display

Youth

Web Content Display Web Content Display

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's 47 member states. They speak on behalf of the 820 million Europeans who elected them.

  Əlaqə

Test Test

Avropa Şurası müqavilə kimi tanınan bir çox hüquqi sənədlər (konvensiyalar, xartiyalar, sazişlər) hazırlamışdır.  Avropa Şurası bu günə qədər neçə müqavilə tərtib edib?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...