Avropa Şurası 27 üzv dövləti birləşdirən Avropa İttifaqından ayrı bir təşkilatdır. Lakin öncə Avropa Şurasına üzv olmayan heç bir ölkə Avropa İttifaqına qoşulmayıb.

Avropa Şurasının neçə üzv dövləti var?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Avropa Şurasının ildönümü hansı tarixdə qeyd olunur?

 1. 1 May
 2. 8 Mart
 3. 5 May
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Aşağıdakı ölkələrdən hansı Avropa Şurasının üzvü deyil?

 1. İsveçrə
 2. Ukrayna
 3. Belorusiya
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Hansı məşhur siyasətçi Avropa Şurasında çıxış edərkən "Avropanın ümumi evi" ni qurmağa çağırıb?

 1. Vinston Çörçil 1949-cu ildə
 2. Mixayıl Qorbaçov 1989-cu ildə
 3. Vaclav Havel 1995-ci ildə
Close

  Səhv cavab...

Close

  Düz cavab!

Close

  Səhv cavab...

Avropa Şurası müqavilə kimi tanınan bir çox hüquqi sənədlər (konvensiyalar, xartiyalar, sazişlər) hazırlamışdır.  Avropa Şurası bu günə qədər neçə müqavilə tərtib edib?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

Avropa Şurasının baş qərargahı haradadır?

 1. Brüseldə (Belçika)
 2. Strasburqda (Fransa)
 3. Cenevrədə (İsveçrə)
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

Avropada nə qədər yerli dil olduğu hesab edilir?

 1. 100-dən az
 2. 100 -200 arası
 3. 200-dən çox
Close

  Səhv cavab...

Close

  Səhv cavab...

Close

  Düz cavab!

Ən böyük Avropa siyasi təşkilatı kimi Avropa Şurası nə qədər vətəndaşı təmsil edir?

 1. 500 milyon
 2. 700 milyon
 3. 1046 milyon
Close

  Səhv cavab...

Close

  Düz cavab!

Close

  Səhv cavab...

İnsan hüquqlarının müdafiəsini təmin edən ilk beynəlxalq hüquqi sənəd olan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Close

  Düz cavab!

Close

  Səhv cavab...

Close

  Səhv cavab...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.