Mavi səma fonunda ulduzlar dairəvi düzümlə birliyin rəmzini göstərir. Ulduzların sayı on ikidir və kamilliyin və tamlığın rəmzi olmaqla apostolları, Yakobun oğullarının, Heraklın 12 bacarığı, ilin on iki ayı, və s. rəmzidir.

1949-cu ildə təsis edildiyi tarixdən bəri Avropa Şurası xalqların müəyyən edə bilməsi üçün Avropaya rəmzin verilməsinin ehtiyacını anlayırdı. 25 oktyabr 1955-ci ildə Parlament Assambleyası yekdilliklə mavi fonda dairəvi qızılı ulduzlar düzülmüş emblemi təsdiqləmişdir. 9 dekabr 1955-ci ildə təşkilatın Nazirlər Komitəsi həmin ilin 13 dekabrında Parisdə rəsmi olaraq təqdim edilən ulduzlarla bəzənmiş bayrağı qəbul etmişdir.

Bütün Avropanın rəmzi

1983-cü ildə Avropa Parlamenti öz növbəsində Avropa Şurası tərəfindən hazırlanmış bayrağı qəbul edir və onun bütün Avropa Birliyinin rəmzi olmasını tövsiyyə edir. Avropa İttifaqı Şurası bayrağı 1985-ci ilin iyununda təsdiqləmişdir. Avropa ittifaqı təssisatları 1986-cı ildən etibarən bayraqdan istifadə etməyə başlayır.

Elə həmin ildən Avropa bayrağı müxtəlif millətlərdən olan bütün Avropalıları birləşdirən siyasi layihənin sinonimi olmuşdur.

Avropa bayrağının tarixi

Avropa bayrağının hazırlanması

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Test

Avropa Şurasının baş qərargahı haradadır?

  1. Brüseldə (Belçika)
  2. Strasburqda (Fransa)
  3. Cenevrədə (İsveçrə)
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...