Hansı tarixdə Avropa Şurasının ildönümü qeyd olunub?
 1. 1 May
 2. 8 Mart
 3. 5 May
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Avropa Şurasının qərargahı haradadır?
 1. Brüseldə (Belçika)
 2. Strasburqda (Fransa)
 3. Cenevrədə (İsveçrə)
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

Avropa Şurası 28 üzv dövləti birləşdirən Avropa İttifaqından ayrı bir təşkilatdır.  Ancaq əvvəlcə Avropa Şurasına üzv olmayan heç bir ölkə İttifaqa qoşulmayıb. Avropa Şurasının neçə üzv dövləti var? 
 1. 39
 2. 42
 3. 47
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Aşağıdakı ölkələrdən hansı Avropa Şurasının üzvü deyil? 
 1. İsveçrə
 2. Ukrayna
 3. Belorusiya
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Hansı məşhur siyasətçi Avropa Şurasından danışanda onu "Avropanın ümumi evi" adlandırıb?
 1. Vinston Çörçil 1949-cu ildə
 2. Mixayıl Qorbaçov 1989-cu ildə
 3. Vaclav Havel 1995-ci ildə
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

İnsan hüquqlarının müdafiəsini təmin edən ilk beynəlxalq hüquqi sənəd İnsan Hüquqları Avropa Konvensiyası neçənci ildə imzalanmışdır?
 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Avropa Şurasının Greyz-də (Avstriya) yerləşən Müasir Dillər üzrə Avropa Mərkəzinə görə Avropada nə qədər yerli dil olduğu hesab edilir?
 1. 100-dən az
 2. 100 -200 arası
 3. 200-dən çox
Close

Səhv cavab...

Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Ən böyük Avropa siyasi təşkilatı kimi Avropa Şurası nə qədər vətəndaşı təmsil edir?
 1. 500 milyon
 2. 820 milyon
 3. 1046 milyon
Close

Səhv cavab:...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

Avropa Şurası müqavilə kimi tanınan bir çox hüquqi sənədlər (konvensiyalar, xartiyalar, sazişlər) hazırlamışdır.  Avropa Şurası bu günə qədər neçə müqavilə tərtib edib?
 1. 100
 2. 200
 3. 300
Close

Səhv cavab...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...

 Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.


Əlaqə
 

Test

Ən böyük Avropa siyasi təşkilatı kimi Avropa Şurası nə qədər vətəndaşı təmsil edir?
 1. 500 milyon
 2. 820 milyon
 3. 1046 milyon
Close

Səhv cavab:...

Close

Düz cavab!

Close

Səhv cavab...