Moldova Cumhuriyeti

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

12 Eylül 1997

Uygulanan dava sayısı*

269

Örnekler

Anne ve kızları aile içi şiddet davasını kazandıktan sonra mağdurlara daha fazla destek verilmesi

Doina ve Mariana sık sık babalarının anneleri Lilia’yı dövdüğüne tanık oldular. Adam aile evine gitmesini yasaklayan uzaklaştırma kararını mükerrer olarak ihlal etmesine rağmen kendisine yönelik hiçbir sert önlem alınmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkili makamların Lilia ve kızlarını korumak için gerekenleri yapmadığına hükmetti. Bu, Moldova’nın aile içi şiddetle mücadele etmek üzere...

Read more

İfade özgürlüğü grubunun kamuya açık alanlarda protesto yapma hakkını güçlendirmesi

Hyde Park bir ifade özgürlüğü STK’sıdır. Bu STK 2005-2006 yıllarında Chişinău’da bir dizi protesto etkinliği düzenlemiştir. Ancak yetkililer protestonun yapılma nedeniyle aynı görüşte olmadıkları gibi nedenler ileri sürerek bu etkinlikleri yasaklamışlardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi etkinliklerin yasaklanmasının toplanma özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir. Bu ve diğer davalar...

Read more

Protesto gösterisinin yasaklanmasından sonra özgür toplanma hakkını korumaya yönelik reformlar yapıldı

2001 yılında Moldova Hıristiyan Demokrat Halk Partisi erken seçim yapılmasını ve Avrupa’nın demokratik değerlerinin uygulanmasını isteyen barışçı toplantılar düzenlediler. Yetkililer toplantıları yasakladı. Strazburg Mahkemesi yasakların orantısız olduğuna ve özgür toplanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Bu dava ve diğer davalar sonucunda Moldova’da toplanma özgürlüğünü korumaya yönelik...

Read more

Kilisenin varlığının yasaklanmasının ardından din özgürlüğünün korunması girişimi

Besarabya Metropolitan Kilisesi bir Ortodoks Hıristiyan Kilisesidir. Moldova makamları bu kiliseyi dini bir kuruluş olarak tescil etmeyi reddettiler. Bu, kilisenin mülk edinemeyeceği ve mensuplarının toplanarak dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri anlamına geliyordu. Strazburg Mahkemesi yetkililerin kiliseyi tanımayı reddetmesinin orantısız olduğu sonucuna vardı. Moldova’da din...

Read more

Tescil edilmiş etnik özelliğin hükümet tarafından makul olmayan bir şekilde kontrol altına alınmasından sonra reformlar yapılması

Mihai Ciubotaru bir yazar ve Fransızca profesörüdür. Kendisi etnik kimliğini Romen olarak nüfusa kaydettirmek istedi. Kendisinin Romen etnik grubuyla açık seçik bağları olmasına rağmen yetkililer isteğini reddettiler. Strazburg Mahkemesi Bay Mihai Ciubotaru’nun lehine karar verdi ve daha sonra yapılan reformlarla insanlar nüfus kaydına işlenen etnik kimlikleri konusunda daha fazla kontrole...

Read more

* Bu sayı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, gerekli tüm müteakip tedbirlerin alındığına karar verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (dostane çözümler dahil) bütün kararlarını ve hükümlerini içermektedir. Kaynak: AİHM Kararlarını Uygulama Bölümü veri tabanı, HUDOC-EXEC.