Geri

Binlerce insan ‘eski’ döviz cinsinden mevduatlarını geri alma hakkını elde etti

Ališić ve diğerleri/Sırbistan ve Slovenya  |2014

Binlerce insan ‘eski’ döviz cinsinden mevduatlarını geri alma hakkını elde etti

İstisnai durumlarda bazı gecikmeler haklı görülebilir… Mahkeme mevcut başvuru sahiplerinin çok uzun bir süredir bekletildiklerine hükmetmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Temmuz 2014

Konunun arka planı

Yugoslavya’nın dağılmasından ve bankacılık sisteminin çökmesinden sonra binlerce insan ‘eski’ döviz cinsinden mevduat hesaplarına erişemez durumda kaldı.

Tasarruf sahipleri mevduat hesaplarını merkezi Sırbistan’da ve Slovenya’da olan bankaların Bosna Hersek’teki şubelerinde tutuyorlardı.

Sırbistan ve Slovenya, yeni millileştirilen bankaların üstlendikleri eski borçların ödenmesi konusunda öteki Yugoslav devletleriyle anlaşmaya varamıyorlardı. Bu nedenle de tasarruf sahipleri paralarına erişim sağlayamıyorlardı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tasarruf sahiplerinin yirmi yılı aşkın bir süredir paralarına serbestçe erişememelerinin, varlıklarından barışçı bir biçimde yararlanma haklarının ihlaline yol açtığına hükmetti. 

Mahkeme Sırbistan’a ve Slovenya’ya tasarruf sahiplerinin ‘eski’ döviz mevduatlarını geri alabilmelerini sağlayacak değişiklikleri yapmaları talimatını verdi.

Müteakip gelişmeler

Slovenya 2015 yılında bir geri ödeme sistemi oluşturarak, ‘eski’ döviz mevduatı sahiplerinin paralarını geri almalarını sağladı. 2017 yılına gelindiğinde, yaklaşık olarak toplam 224,3 milyon €, paralarını geri almaya hak kazanmış tasarruf sahiplerine geri ödendi.

Sırbistan da 2016’da aynı yolu izleyerek, kendi geri ödeme sistemini devreye soktu. 2020 yılında sistemin doğrulama bölümü hemen hemen tamamlanmıştı. Başvuruların çoğu olumlu sonuçlanmıştı ve tasarruf sahiplerinin talep ettiği toplam miktarın %75’i için geri ödeme verilmişti.