Milanović/Sırbistan Davası |2011

Hare Krishna müridinin uğradığı kötü muamele üzerine nefret söylemi mağdurlarına koruma sağlandı

Milanović davası mevcut sistemin bütün noksanlıklarını ve nefret kaynaklı saldırılarda polisin ve savcılığın ihmalkarlığını gözler önüne serdi. . .

Milan Antonijević, insan hakları avukatı, Lawyers' Committee for Human Rights’ın (İnsan Hakları Avukatlar Komitesi) eski müdürü (YUCOM) - Fotoğraf: Života Milanović © Infocentrala

Konunun arka planı

Života Milanović Sırbistan’daki Hare Krishna dini topluluğunun önde gelen üyelerinden biri. Života aşırı sağ bir gruptan geldiğinden şüphelendiği isimsiz tehdit mektupları almaya başladıktan sonra polise baş vurdu. 

Tehditler kısa bir süre sonra şiddete dönüştü. Birkaç yıl içinde Života evinin önünde defalarca dövüldü ve bıçaklandı. Saldırganlar Života’nın saçını kestiler. Bir defasında tek başına hareket eden bir saldırgan Života’in başına bir haç işareti kazıdı. 

Yerel  polis gücü yinelenen saldırıları başlatanları teşhis edip adaletin önüne getiremedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sırp polisinin Života’ya yönelik saldırıları önlemediğine ve gereken biçimde soruşturmadığına, çünkü Života’nın dini inancı konusunda ve kendisinin hakikaten mağdur olup olmadığı konusunda ciddi kuşkular içinde olduğuna hükmetti. Bu da Života’nın haklarının ihlal edildiği anlamına geliyordu. 

. . .polisin bizzat kendisinin davacının gayet iyi bilinen dini inançlarına ve “garip görünümüne” atıfta bulunduğu dikkat çekmiştir...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Haziran 2011

Müteakip gelişmeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararı üzerine Sırbistan 2011 yılında ceza süreçlerini yeniden ele aldı ve önemli soruşturmaların sorumluluğunu polisten alıp savcılara devretti.

Sırbistan 2012 yılında nefret suçlarını kabul etti ve dini nefret dahil olmak üzere, nefrete dayalı suç nedenlerini ağırlaştırıcı suç unsuru olarak niteledi. Yetkililer artık şiddet içeren saldırıları soruştururken dini nedenlere dayalı nefret dahil olmak üzere nefrete dayalı suç nedenlerini tespit etmek için makul adımlar atmaktadırlar. 

Sırbistan Baş Savcısı savcılar arasında nefret suçlarının kovuşturulmasının önemine yönelik farkındalığın artırılması için 2017 yılında kılavuz ilkeler yayınladı. Nefret suçu mağdurlarına yardımcı olunması için bilgilendirme büroları da kuruldu.

Themes:

İlgili örnekler

Polisin ırkçı bir saldırıyı düzgün bir şekilde soruşturamamasının ardından nefret suçu yasaları güçlendirildi

Irkçı bir saldırı mağduru olan Rafi Sakir, Yunanistan’da oturmak için gerekli yasal belgeleri olmadığı için pis, aşırı kalabalık bir hücrede tutuldu. Polis, uğradığı saldırı hakkında onun ifadesini bile almadı. Avrupa mahkemesi onun davasının düzgün bir şekilde soruşturulmadığına karar verdi. Bu karar Yunanistan’ın nefret suçlarına daha ciddi eğilmesine yol açtı.

Read more