Geri

Tescil edilmiş etnik özelliğin hükümet tarafından makul olmayan bir şekilde kontrol altına alınmasından sonra reformlar yapılması

Ciubotaru/Moldova Davası  | 2010

Tescil edilmiş etnik özelliğin hükümet tarafından makul olmayan bir şekilde kontrol altına alınmasından sonra reformlar yapılması

Ön bilgiler

Sovyet döneminde Moldova’da halkın çoğu sistematik bir biçimde Moldovalı etnik kimliğiyle nüfus kaydına geçiriliyorlardı.

Mihai Ciubotaru bir yazar ve Fransızca profesörüdür. Kendisi Chisinau kentinde yaşamaktaydı. Anne babası o sıralarda Romanya’ya ait olan bir bölgede doğmuşlardı. Ancak bu bölge daha sonra Sovyetler Birliğinin bir parçası oldu ve bugün de günümüz Moldova’sının bir parçası. Bay Ciubotaru ve ebeveyni Sovyet Makamlarınca Moldova etnik kökenli olarak nüfus kaydına geçirilmişlerdi.

Bay Ciubotaru 2002 yılında etnik kimliğinin “Moldovalı”dan “Romanyalı”ya değiştirilmesi için başvuruda bulundu. İsteği gerek devlet makamlarınca gerekse mahkemelerce reddedildi. Neden olarak Ciubotaru’nun ebeveyninin nüfus kayıtlarının Romanyalı etnik kökene ait olarak yapılmamış olması gösterildi. Yetkililere göre Bay Ciubotaru’nun bu kayıtlara itiraz hakkı ve farklı bir etnik kimlikle kayıt yaptırması mümkün değildi.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bay Ciubotaru’nun Romen etnik grubuyla açık seçik bağları olduğuna hükmetti. Ancak Moldova yasalarına göre etnik kökeni ebeveyninin nüfus kayıtlarına göre belirleniyordu. Bu da Bay Ciubotaru’yu, değiştirme imkanının olmadığı, bir önceki bir hükümet politikasıyla belirlenen bir kimlikle karşı karşıya bırakıyordu. Bu şartlarda, Moldova yetkili makamları bu kişinin özel yaşam hakkının koruyamamıştı.

Müteakip gelişmeler

Moldova Parlamentosu 2012 yılında kanunda değişiklik yaptı. Bireylerin 16 yaşına geldiklerinde, etnik kimliklerini kendi arzularına göre nüfus kaydına geçirebileceklerine karar verildi. Aynı zamanda nüfus belgelerindeki ve diğer belgelerdeki bilgiler de bireyin isteği üzerine değiştirtilebilmektedir.

Bay Ciubotaru’nun davası yeniden görülmeye başlandı ve Moldova mahkemeleri Bay Ciubotaru’nun lehine karar verdi. Mahkeme Moldova makamlarından Bay Ciubotaru’nun nüfus kağıdındaki etnik kimliğini Romen olarak değiştirmesini istedi.


İlgili örnekler

Dört yaşındaki bir kızın kötü muamele görmesinden sonra yapılan reformlar

Tabitha Mitunga dört yaşındayken – yanında aile fertleri, arkadaşları ve kendisine bakacak hiç kimse olmaksızın Belçika makamlarınca hemen hemen iki ay süreyle gözaltında tutuldu. Tabitha Mitunga ruhsal zarar gördü ve Strazburg Mahkemesi haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Tabitha Mitunga’nın davası Belçika’da refakatçisi olmayan çocuklar için daha iyi koruma sağlanması ihtiyacına dikkat...

Read more

Babanın oğlunu görebilme savaşını kazanması –ve tüm Çek anne babalarının bu hakları kazanması

Vladimír Zavřel’in karısı evi terk ettiğinde beraberliklerinden doğan altı yaşındaki oğlunu da yanına aldı ve Vladimír Zavřel’in oğlunu görmesini engelledi. Vladimír mahkemeden oğluyla görüşmesini sağlayacak bir karar çıkarttı ancak yetkililer bu kararın uygulanmasını sağlamadılar. AİHM bu durumun aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Baba ile oğul arasında temas sağlandı ve benzer...

Read more

20 yıl boyunca haklarından mahkum edilen binlerce “silinmiş” insana adalet sağlanması

1992 yılı Şubat ayında Slovenya’da 25.671 kişi otomatik olarak bu ülkede oturma haklarından yoksun bırakıldılar. Ana Mezga dahil—pek çok insan kişisel mallarını kaybetti veya aileleri parçalandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararından sonra yasada değişiklik yapıldı ve bir tazminat sistemi oluşturuldu.

Read more

Evlilik dışında doğan çocukların babaları için velayet haklarının iyileştirilmesi

Horst Zaunegger’ın bir kızı vardı ve kendisi kızının annesinden ayrılmıştı. Alman yasaları çocuğunun ortak velayetini elde etme şansını sınırlıyordu çünkü Horst Zaunegger ve anne hiç evlenmemişlerdi. Horst Zaunegger Strazburg’da davayı kazandıktan sonra Bay Zaunegger gibi babalara daha fazla haklar sağlamak üzere yasada değişiklik yapıldı.

Read more

Evlilik dışı doğan çocukların babalarına adil velayet hakkının verilmesi

Avusturya yasalarına göre evlilik dışı doğan çocukların velayeti, çok az istisna dışında otomatik olarak anneye veriliyordu. Oysa evlilik dahilinde doğan bir çocuğun velayeti çocuğun yüksek menfaatleri göz önüne alınarak kararlaştırılıyordu. Bay Sporer Strazburg Mahkemesinde bunun adil olmadığını başarılı bir şekilde savundu – bu da Avusturya yasalarında değişiklik yapılması sonucunu doğurdu.

Read more

Çocuğunun velayetini kaybeden kadın için adaletin yerini bulması

Kocasıyla ilişkisinin bitmesinden sonra çocuklarının velayeti Verica Šobota-Gajić’e verilmişti. Ancak eski eşi oğullarını kaçırdı. Yetkililerin harekete geçmemesi nedeniyle Bn Verica Šobota-Gajić çocuklarının velayetini yeniden ancak 6 yıl sonra ele geçirebildi. Dava sayesinde çocukların velayetinin doğru insanlara verilmesi sağlandı.

Read more

Bir kız çocuğunun, babasının kızı olarak resmen tanınmasının mümkün olmaması üzerine yapılan reformlar

Nessa Williams-Johnston yasal olarak babasının kızı olarak tanınamıyordu çünkü babası daha önce Nessa’nın annesinden başka bir kadınla evliydi. Strazburg Mahkemesi ailenin lehine karar verdikten sonra Nessa’nın durumundaki çocuklara gereken yasal statünün verilmesini sağlayacak yeni yasalar kabul edildi.

Read more

Çocuğundan ayrı olan bir kadının davası

María Iglesias Gil eski kocasından çocuk yaptığında çocuğun velayeti kendisine verilmişti. Ancak eski koca çocuğu ABD’ye götürdü. Bayan İglesias İspanyol mahkemelerine başvurduğunda mahkeme uluslar arası tutuklama emri çıkartmayı reddetti ve davayı kapattı. Strazburg Mahkemesi kararın Bayan Iglesias Gil’in aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Read more

Mahkemenin belirlediği çocuk yardımının on üç yıl boyunca ödenmemesi üzerine yasal reformlar yapılması

Snežana Boucke’nin evlilikten olma, Kristina adlı bir kız bebeği vardı. Babaya çocuk yardımı ödeme emri tebliğ edildi. Yetkililer mahkeme kararının uygulatılmasını sağlayamadı ve ödemeler 13 yıl boyunca yapılmadı. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bn. Boucke’nin mahkeme kararlarının uygulatılması hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Dava sonucunda mahkeme kararlarının uygulatılması alanında önemli...

Read more

Çocuğun beş yıl süreyle babasının kimliğini saptayamaması – ve çocuk haklarını korumaya yönelik reformlar

Evlilik dışı bir çocuk doğar. Anne çocuğun babasını belirlemesi için mahkemeye başvurur. Ancak yargıdaki gecikmeler ve babanın DNA testi yaptırmayı reddetmesi üzerine dava süreci beş yıldan fazla sürer. Strazburg Mahkemesi çocuğun haklarının gerektiği gibi korunmadığına hükmeder. Aynı sorunun bir daha yaşanmaması için yasalarda değişiklik yapılır.

Read more

Babanın çocuğunu görememesi üzerine aile yaşamını korumak üzere reformlar yapılması

Stefano Bianchi’ye eşinden ayrıldığında çocuğunun velayeti verilmişti. Ancak eşi çocuğu yurt dışına götürerek geriye dönmeyi reddetti. Bay Bianchi İsviçre makamlarına şikayette bulunduğunda İsviçre makamları baba ile oğulu bir araya getirmek için harekete geçmediler. Strazburg Mahkemesi bu durumun Bay Bianchi’nin aile yaşamı hakkını ihlal ettiğine hükmetti. İlgili prosedürlerde bilahare...

Read more