Geri

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Dudgeon/Birleşik Krallık  | 1981

Cinsiyeti nedeniyle zulme maruz kalan erkeğin kilometre taşı niteliğindeki davayı kazanması – bunun sonucunda Kuzey İrlanda’da ve diğer yerlerde yasada değişiklik yapılması

Fiilen duyduğum korku çok büyüktü…Bu bir suçtu…resmi hükümet tavrı bunun suç olduğu yönündeydi.

Jeffrey Dudgeon, Northern Visions’da yayınlanan, ‘The Secret’s Out’ adlı belgeselden - © Photo Jeffrey Dudgeon

Ön bilgiler

1980’lerin başlarında eşcinsellik Kuzey İrlanda’da hala suç sayılıyordu.

Jeffrey Dudgeon 14 yaşından beri eşcinsel olduğunu biliyordu. Taciz edilme, şantaj, acı çekme ve psikolojik stres korkusu içindeydi.

Birgün polis Jeffrey Dudgeon’ın evine baskı düzenledi, mektuplarına ve hatıra defterlerine el koydu. Jeffrey’i karakola götürdüler. Burada dört buçuk saat boyunca cinsel yaşamı hakkında sorguya çekildi. Bir yıl sonra kişisel eşyaları kendisine iade edildiğinde, yazılı belgelerin üzeri polis tarafından düşülen notlarla doluydu.

AİHM kararı

Strazburg mahkemesi, Kuzey İrlanda’nın eşcinselliği suç sayarak insanların özel yaşam hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Doğrudan doğruya mevcut yasaların neden olduğu korku, acı ve psikolojik stres içindeydi…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ekim 1981 tarihli kararı - © Photo Jeffrey Dudgeon

Müteakip gelişmeler

Kuzey İrlanda 1982 yılında ceza yasasında değişiklik yaparak, rıza gösteren yetişkin erkekler arasında eşcinsel eylemlerin yasal olduğunu kabul etti. 

Karar örnek teşkil edecek bir dava sonucunda alınmıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne pek çok diğer dava geldi.  Karar sonucunda pek çok Avrupa ülkesinde eşcinsellik suç olmaktan çıkarıldı ve milyonarca insan özgürlüğüne kavuştu.

Aynı zamanda bakınız: Norris /İrlanda ve Modinos/Kıbrıs Davası

Additional information


İlgili örnekler

Bir şahsın mücadelesi sonucunda İrlanda’da eşcinselliğin yasal hale gelmesi

David Norris cinselliğini açıkça ifade etmesinin hakkında ceza kovuşturmasıyla sonuçlanacağını anladıktan sonra panik atakları geçirmeye, yoğun depresyona girmeye başladı. Strazburg Mahkemesi, Norris’in cinselliğinin suç sayılmasının temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Bu durum 1993’te karşılıklı rıza gösteren yetişkinler arasında eşcinsel eylemlerin İrlanda yasalarına göre tamamen yasal...

Read more

Birlikte yaşadığı adam tarafından boğazı sıkılarak dövülen kütüphanecinin aile içi şiddet mağdurları için adaletin yerini bulmasını sağlaması

Loreta Valiulienė yetkililere birlikte yaşadığı insanın kendisine saldırdığını bildirdi. Ancak savcı gerekli soruşturmayı defalarca yapmadı, dava zaman aşımına uğradı ve Loreta Valiulienė’in birlikte yaşadığı insan asla adaletin karşısına çıkmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hatalar nedeniyle Bn Loreta Valiulienė’in temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Daha sonra Litvanya’da aile...

Read more

Polisin bir ırkçı saldırıyı düzgün bir biçimde soruşturmaması üzerine reformlar yapılması

Bir gece, Gánovce-Filice köyünde Roman köylüler diğer yerli halk tarafından beyzbol sopaları ve demir çubuklarla dövüldü. Strazburg Mahkemesi yetkililerin sorumluları gerektiği gibi soruşturup cezalandırmadıklarına hükmetti. Dava yeniden açıldı ve yetkililerin ırkçılık suçuyla baş etmelerine yardımcı olacak yasal değişiklikler yapıldı.

Read more

Yasal mücadele sonucunda transcinsiyet hakları güçlendi

Bayan B doğduğunda nüfus kaydına erkek olarak işlenmişti. Kendisi daha sonra kadın davranışlarını benimsedi, dişilik homonu tedavisi gördü ve genital ameliyat geçirdi. Ancak yetkililer kendisine kadın kimliği vermeyi reddettiler – bu da Bayan B’nin gündelik yaşamında sorunlara neden oldu. Strazburg Mahkemesi Bayan B’nin temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ameliyatlı transcinsiyet...

Read more

Aile içi şiddete maruz kalan kadının mahkemeye erişim sağlayamamasından sonra adli yardım sistemi oluşturulmuştur

Bayan Airey şiddet uygulayan bir alkolik olduğu iddia edilen kocasından resmen boşanmak istiyordu. Ancak avukat ücretlerini karşılayacak adli yardım alamıyordu ve avukat ücretlerini kendisi karşılayamıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adli yardımın olmamasının Bayan Airey’in mahkemelere erişimini fiilen engellediğini ve o nedenle de temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Ertesi yıl...

Read more