Geri

Adaletin yerini bulmasındaki gecikmelere çözüm bulunması için yasal reform yapılması

Ormanci ve Diğerleri/Türkiye Davası  | 2004

Adaletin yerini bulmasındaki gecikmelere çözüm bulunması için yasal reform yapılması

Herkes davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve kamuya açık olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir …

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Maddesinden alıntı

Ön bilgiler

Türkiye’den yüzlerce başvuru sahibi Türk mahkemelerinde davaların aşırı uzun sürmesinden şikayetle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmıştır.

Bu davacılardan biri Fatma Ormancı idi. Fatma Ormancı’nın kocası 1991 yılında teröristler Kahramanmaraşın bir köyünü basıp köydeki bütün erkekleri öldürdüklerinde hayatını kaybetmişti.

Bayan Ormancı, ölen şahsın oğullarıyla birlikte İçişleri Bakanlığına dava açtı. Davacılar devletin vatandaşlarının hayatını koruyamadığını ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu yerine getirmediğini iddia ettiler.

Davacılar davayı kazandı ancak mahkemelerin davayı sonuçlandırmaları altı yıl sürdü.

AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ormancı davasında mahkemeden istenen telafinin çok karmaşık bir istek olmadığına ve söz konusu davanın davacılar açısından çok önemli olduğuna hükmetti. Ancak davanın görülmesi çok uzun süre almıştı. Söz konusu gecikmeler davacıların davanın makul bir süre içinde görülmesi hakkının ihlal edilmesine neden olmuştu.

Mahkeme 280’i aşkın diğer davada da davacıların Türk mahkemelerindeki yasal süreçte aşırı gecikmelerle karşı karşıya kaldıklarına hükmetti.

Müteakip gelişmeler

Yapılan bir dizi önemli değişiklikle Türk yargı sisteminde davaların sonuçlandırılması hızlandı. Reformlar arasında süreçlerin rasyonelleştirilmesi, kuralların sadeleştirilmesi ve Yargıtayın yeniden düzenlenmesi yer aldı. Yapılan reformlar idari mahkemeleri, hukuk mahkemelerini, ceza mahkemelerini, iş mahkemelerini, kadastro mahkemelerini, askeri mahkemeleri, ticari mahkemeleri ve tüketici mahkemelerini etkilemiştir.

Linkler