Geri

Çocuğunun velayetini kaybeden kadın için adaletin yerini bulması

Šobota-Gajić/Bosna-Hersek Davası   | 2007

Çocuğunun velayetini kaybeden kadın için adaletin yerini bulması

Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir…

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesinden alıntı

Ön bilgiler

Verica Šobota-Gajić aile içi şiddetten şikayetçi olarak 2001 yılında kocasını terketti. Kendisine çocuklarının velayeti verildi. Ancak kocası, oğullarını kaçırdı. Yetkililer yıllarca Bn Šobota-Gajić’e yardımcı olmak için hiçbir çaba göstermediler. Yetkililerin harekete geçmemesi nedeniyle Bn Šobota-Gajić çocuklarının velayetini ancak 2007 yılında yeniden kazandı.

AİHM kararı

AİHM yetkililerin, lehine mahkeme kararı olmasına rağmen, Bn Šobota-Gajić’ın oğluyla yeniden bir araya gelmesi için gerekli adımları atmadığı sonucuna varmıştır. Bu da Bn Šobota-Gajić’in aile yaşamı hakkını ihlal etmiştir.

Müteakip gelişmeler

Bosna-Hersek’te yapılan yasal reformlar sonucunda artık mahkemeler, polis ve diğer kamu yetkilileri çocuğun velayetini doğru insanların almasını sağlama konusunda – özellikle de ebeveynden birinin aile içi şiddet mağduru olduğu durumlarda daha çok yetkiyle donatılmışlardır.