Geri

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Siliadin/Fransa Davası  | 2005

14 yaşındaki kızın Paris’te evde esaret altında çalıştırılması üzerine insan ticaretinin suç sayılması

Ben bir köleydim…Bana yapılanın adil olmadığını biliyordum çünkü daha önce bir ailem vardı ve insanlara nasıl davranılması gerektiğini biliyordum.

Henriette Akofa Siliadin, Human Rights Europe ile yapılan mülakattan alıntı - © fotoğraf Avrupa Konseyi

Ön bilgiler

Henriette Akofa Siliadin 14 yaşındayken Togo’dan Fransa’ya getirilmişti. Kırılgan bir konumdaydı ve başkalarına bağımlıydı. Ancak, beraberindeki insanlar Siliadin’in pasaportuna el koyarak dört yıl boyunca haftada yedi gün bedava hizmetçi olarak çalıştırdılar. Yetkililer duruma müdahale ettiğinde Siliadin’in kendine gelebilmek için altı ay hastanede yatması gerekti.

Salıverildikten sonra yasal süreç başladı ve Bn Siliadin’e daha önce verilmemiş olan ücretlerinin ödenmesi sağlandı. Ancak bunlardan sorumlu olan şahıslar Fransız mahkemelerinde herhangi bir suçtan mahkum edilmedi.

AİHM kararı

AİHM o zaman yürürlükte olan Fransız yasalarına göre, bir şahsın ev hizmetinde esaret altında çalıştırılması veya şahsa kölelik yaptırılmasının yasalarda açık bir biçimde yasaklanmadığını saptadı. O nedenle de yasalar Bn Siliadin’i gerektiği gibi korumamış ve kendisini ele geçirenleri de suçlu olarak ilan edememişti – bu da Bn Siliadin’in temel haklarını ihlal etmişti.

Müteakip gelişmeler

Bu gelişmelerden sonra esaret, zorla çalıştırma ve kölelik gibi yöntemlerin tümü Fransa’da suç sayıldı. Strazburg Mahkemesinin kararı sonucunda benzer durumlardaki insanların korunması için mevzuatta başka değişiklikler de yapıldı. İnsan Ticareti Fransa’da 2007 yılında suç sayıldı.

Fransa 2008’de Avrupa Konseyinin İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesini kabul etti.


İlgili örnekler

Cinsel istismara maruz bırakılan onaltı yaşındaki zihinsel özürlü kız için adaletin yerini bulması

Zihinsel özürlü olan Bn Y. Onaltıncı yaş gününün gecesi cinsel istismara maruz bırakılmıştı. Y.’nin babası saldırgana karşı ceza kovuşturması başlatmak istedi, ancak Hollanda yasalarına göre sadece mağdur ceza kovuşturması başlatabiliyordu. Y. içinde bulunduğu koşullar nedeniyle bunu yapamazdı ve sonuç olarak saldırgan adalet önüne çıkarılmadı. AİHM bu durumun Y.’nin temel haklarının ihlaline...

Read more

Polise yardım etmeye çalışan adama polis zulmü uygulandığı iddiasının soruşturulmaması

Cvetan Trajkoski tehlikeli bir durumu haber vermek üzere polise gitti. Burada daha sonra anlaşıldığı kadarıyla aracını yanlış yere park ettiği için, iddia edildiğine göre bir grup polis memuru tarafından dövüldü. AİHM yetkililerin saldırı iddiasını gereken biçimde soruşturmadığına hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda polis zulmü iddialarının gereken biçimde soruşturulmasını sağlamaya yönelik...

Read more

Çilek toplayanların üzerine ateş açılması sonucunda halen devam eden reformlar yapılması

Yüzlerce göçmen aylarca para almadan çalışmaya zorlandı. Paralarını istediklerinde silahlı muhafızlar üzerlerine ateş açtı, 30 kişiyi ağır yaraladı. Muhafızlarla işverene sadece para cezası verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açılan davada yetkililerin zorla çalıştırmaya ve insan ticaretine karşı gerekli tedbirleri almadıklarına hükmetti—bunun sonucunda halen devam eden, yaygın reformlar...

Read more

İnsan trafiği mağduru olduğu iddia edilen bir şahsın ölümü

İddiaya göre Oxana Rantseva 20 yaşındayken cinsel istismar amacıyla Rusya’dan Kıbrıs’a kaçırılmıştı. İki hafta sonra kaçmaya çalışırken düştüğü beşinci kattaki bir balkonun altında ölü bulunmuştu. Strazburg Mahkemesi yetkililerin Rantseva’yı koruyamadığına ve aynı zamanda ölümüyle ilgili gerekli soruşturmayı yapmadıklarına hükmetti. Olaylardan sonra insan ticaretiyle mücadele için bir dizi...

Read more

Çocuk istismarı mağdurlarına adaletin sağlanması

Dört çocuk anne babalarının bakımı altındayken korkunç bir ihmale ve duygusal istismara maruz kaldılar. Strazburg Mahkemesi yerel yönetimin istismardan haberdar olduğuna ve çocukları koruyacak tedbirler alacak yetkiye sahip olduğuna ancak yerel yönetimin dört buçuk yıl boyunca bunu sağlamadığına hükmetti. Çocuklar tazminata hak kazandılar. Bu tazminat ileride görecekleri psikolojik tedavi için...

Read more

Bir kamu yetkilisiyle ilgili eleştiri yayınladığı için çok büyük para cezasına çarptırılan şahsın adalete kavuşması

Zoran Lepojić bir belediye başkanının kamu parasını heba ettiğini iddia eden bir yazı yayınladı. Belediye Başkanı Zoran Lepojić’e karşı hakaret davası açtı ve Zoran Lepojić ortalama maaşın sekiz katından fazla bir miktarı tazminat olarak ödemeye mahkum edildi. Strazburg Mahkemesi bu cezanın makul sınırları aştığına ve Bay Lepojić’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Sırbistan Yüksek...

Read more

İnsan ticaretiyle mücadeleye yönelik, pratikte uygulanabilir reformlar

L.E. 22 yaşındayken bir insan taciri tarafından kandırılarak Yunanistan’a götürülmüştü. Yunanistan’a vardıklarında insan taciri L.E.’nin pasaportuna el koymuş ve L.E.’ye fahişelik yaptırmıştı. Strazburg Mahkemesi, yetkililerin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerinden sonra olaya müdahalelerinde önemli noksanlık ve gecikmeler olduğuna hükmetti. O zamandan beri Yunanistan’da insan...

Read more

Polis şiddetiyle ilgili iddiaların soruşturulmaması

Štip’teki bir barda çıkan kavgadan sonra bardaki herkes polis tarafından gözaltına alındı. Pejrusan Jasar’ın ifadesine göre, hücreye konduktan sonra bir polis memuru kendisini feci bir şekilde dövdü. Bay Jasar yetkililere başvurarak şikayetçi oldu ancak savcı soruşturma girişiminde bulunmadı. AİHM bunun Bay Jasar’ın temel haklarını ihlal ettiğine hükmetti—bunun soncunda bir dizi reform yapıldı.

Read more

Bir şahsın gayri insani cezaevi koşullarına maruz bırakılmasından sonra, gözaltı uygulamasıyla ile ilgili yeni kuralların yürürlüğe konulması

Arnis Kadiķis idari bir suç işledikten sonra dört diğer tutukluyla birlikte sadece 6 metrekarelik penceresiz ve karyolasız bir odada 15 gün gözaltında tutuldu. Strazburg mahkemesi bu koşulların onur kırıcı muamele olduğuna hükmetti. Bu hapis cezasından sonra Letonya cezaevlerindeki yaşam koşullarında önemli reformlar yapıldı.

Read more

Gözaltındaki bir adama işkence edilmesi polisin tutukluları istismarını önleyecek reformları tetiklemiştir

Olsi Kaçiu polis tarafından işkence görmüş, daha sonra da kendisinin mahkum edilmesine yol açan bir ifade vermeye zorlanmıştı. Strazburg Mahkemesi işkencenin ve adil olmayan yargılamanın Bay Kaçiu’nun temel haklarının ihlaline neden olduğuna hükmetti. Bu ve diğer davalar sonucunda tutuklulara kötü muamelenin ve kötü muamele sonucu elde edilen kanıtların kullanılmasının önlenmesine yönelik bir...

Read more

Dokuz kişinin polis tarafından dövülmesi davası, görevin kötüye kullanılması alanında sağlanan korumanın güçlendirilmesine yardımcı oldu

Kuzey Kıbrıs menşeli 9 erkek Güney’de çalışmaya gelirler. Şahıslar Kıbrıs polisince gözaltına alınarak dövülür ve ülkeden çıkarılır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu şahısların insanlık dışı muameleye tabi tutulduklarına hükmetmiştir. Daha önceki bir dava ile birlikte bu davada alınan karar gözaltına alınanların polisin kötü muamelesine karşı korunmasında reformlar yapılmasını sağlamıştır.

Read more

Polisin kötü muamelesinin soruşturulmaması sonunda reformlar yapılması

Pazarda ticaretle uğraşan Ágoston Kmetty iddiaya göre karakolda polislerce üç saat boyunca darp edilmiştir. Ancak polis memurlarına karşı bir suç atfedilmemiştir. Strazburg Mahkemesi savcının olayı hiçbir şekilde gerektiği gibi soruşturmadığına – olaya karışan polis memurlarının her hangi birini sorgulamayı bile reddettiğini tespit etmiştir. Bilahare yapılan değişiklikler mağdurların, suçların...

Read more

Bir avukatın telefon görüşmelerinin dinlenmesinden sonra özel yaşamla ilgili yasalar güçlendirilmiştir

Yetkililer avukat Hans Kopp’un gizli görüşmelerini dinlemişti. Strazburg Mahkemesi İsviçre yasalarında yetkililerin gizli görüşmeleri dinlemeleriyle ilgili gerekli sınırlamaları sağlamadığına hükmetti. Bu da Bay Kopp’un özel yaşama saygı hakkını ihlal etmiş daha sonra bu konuda daha güçlü yasal koruma getirilmişti.

Read more

Poliste kötü muamele mağduru bir dula tazminat ödenmesi

Vidadi Sultanov polis gözetimindeyken kötü muameleye tabi tutulmak da dahil olmak üzere bir dizi insan hakları ihlaliyle ilgili olarak dava açtı. Davası karara bağlanmadan önce öldü ve davayı eşi sürdürdü. Azerbaycan Hükümeti davacıyla anlaştı ve Bayan Sultanova’ya 10.000 Euro ödemeyi kabul etti.

Read more