Ljudska prava, demokratija, vladavina prava
 

Savjet Evrope zalaže se za slobodu izražavanja i medija, slobodu okupljanja, ravnopravnost i zaštitu manjina. Pokrenuo je kampanje o pitanjima kao što su zaštita djece, govor mržnje na internetu i prava Roma, najveće evropske manjine. Savjet Evrope pomaže državama članicama u borbi protiv korupcije i terorizma i u sprovodjenju neophodnih pravosudnih reformi. Njegova grupa eksperata za ustavno pravo, poznatija kao Venecijanska komisija, pruža pravne savjete u zemljama širom svijeta.

Savjet Evrope promoviše ljudska prava putem međunarodnih konvencija, kao što su Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i Konvencija o visokotehnološkom kriminalu. Prati napredak država članica u tim oblastima i daje preporuke preko nezavisnih ekspertskih nadzornih tijela. Danas nijedna država članica Savjeta Evrope ne primjenjuje smrtnu kaznu

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Kviz

Savjet Evrope je organizacija odvojena od Evropske unije koja ima 27 članica, ali nijedna država nije postala članica Evropske unije, a da nije prije toga bila članica Savjeta Evrope.

Koliko država članica ima Savjet Evrope?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

Odgovor nije tačan...

Close

Odgovor nije tačan...

Close

Tačan odgovor!