Organizacija

Sjedište Savjeta Evrope nalazi se u Strazburu, u Francuskoj. Savjet Evrope ima 2.200 zaposlenih, a ima i spoljne kancelarije I kancelarije za vezu sa drugim međunarodnim organizacijama. Evropski omladinski centri u Strazburu i Budimpešti pružaju obuku mladima u demokratiji i ljudskim pravima.

Zgrade
 

Palata Evrope

Palata Evrope (Palais de l'Europe), koju je projektovao francuski arhitekta Anri Bernar (Henry Bernard) i koja je otvorena 1977. godine, glavna je zgrada Savjeta Evrope. Oko ulaza nalaze se zastave država članica. Spoljašnji sloj Palate mozaik je kontrasnih boja koje sa betona potpornih stubova, aluminijumske fasade i ogromnih prozora konferencijskih sala. Ispred Palate nalazi se travnjak na kome je bila ranija Palata Evrope - Maison de l'Europe.


  Agora

Agora je najnovija zgrada Savjeta Evrope čije ime potiče od drevne grčke riječi za otvoreni prostor za okupljanja. Otvorena je u aprilu 2008. godine, a projektovale su je projektantske kuće Art & Build (iz Brisela) i Denu et Paradon (iz Strazbura). Ova zgrada predstavlja spoj modernog, efikasnog i poštovanja životne sredine. Iza njene velike staklene fasade nalaze se dva atrijuma, uz koje su i sale za sastanke obložene patiniranim bakrom. Na vrhu konstrukcije ističe se konzolni metalni krov sa dva solarna dimnjaka u obliku koji omogućava prirodno provjetravanje atrijuma.


  Zgrada ljudskih prava

Otvorena 1995. godine, Zgrada ljudskih prava leži duž krivine rijeke Il koja protiče kroz Strazbur. To je jedno od najistaknutijih dostignuća velikog britanskog arhitekte Lorda Ričarda Rodžersa (Richard Rogers), koji je projektovao i Centar Georges-Pompidou, Milenijumsku kupolu u Londonu i Zgradu Narodne skupštine Velsa. Sama zgrada koja je bogata je simbolizmom (fasada aludira na tasove vage pravde), izgrađena je od savremenih materijala (pri čemu i značajna upotreba stakla predstavlja metaforu transparentnosti). Prednja strana Zgrade ljudskih prava sastoji se od dvije cilindrične sudnice Evropskog suda za ljudska prava.


  Evropska uprava za kvalitet ljekova i zdravstvene zaštite

Nova zgrada ove Uprave smještena je iza zgrade Agora. Projektovali su je arhitekti iz briselske projektantske kuće Art & Build i strazburške Denu and Paradon, a otvorena je u martu 2007. godine. Zakrivljena konstrukcija od stakla i drveta predstavlja kombinaciju moderne estetike i savremene funkcionalnosti i u njoj su smještene laboratorije, kancelarije i sale za sastanke koje su u funkciji sve jače uloge ove Uprave u praćenju kvaliteta ljekova u Evropi i šire.


  Evropski centar za mlade

Djelo norveških arhitekata Lunda i Slatoa (Slaato), ova funkcionalna, savremena zgrada od 1972. godine primila je desetine hiljada mladih iz svih sredina. Smještena je u Wackenu, a predstavlja izuzetan primjer skandinavske arhitekture u kome se sirovost betona i aluminijuma stapaju i postižu snažan efekat.

Did you know?
The Council of Europe's 46 member states form a death-penalty-free zone. Since 1985, the abolition of the death penalty has been a requirement for membership of the Council of Europe.

Kviz

Gdje se nalazi sjedište Savjeta Evrope?

  1. U Briselu (Belgija)
  2. U Strazburu (Francuska)
  3. U Ženevi (Švajcarska)
Close

Odgovor nije tačan...

Close

Tačan odgovor!

Close

Odgovor nije tačan...