Generalna sekretarka

Na čelu organizacije је generalna sekretarka koju bira Parlamentarna skupština na mandat od pet godina. Ona je odgovorna za strateško planiranje i usmjeravanje programa rada i budžeta Savjeta Evrope. Ona vodi i predstavlja organizaciju.
Internet stranica

 

Zamenika generalnog sekretara takođe bira Parlamentarna skupština na period od pet godina, na izborima odvojenim od izbora za generalnog sekretara.
Internet stranica

 


Komitet ministara

Komitet ministara je tijelo Savjeta Evrope za donošenje odluka i čiine ga ministri vanjskih poslova država članica ili njihovi stalni diplomatski predstavnici u Strazburu. Komitet ministara odlučuje o politici Savjeta Evrope i odobrava budžet i program aktivnosti.
Internet stranica


Parlamentarna skupština Savjeta Evrope (PSSE)

Parlamentarnu skupštinu čini 306 poslanika iz 46 država članica; Skupština bira Generalnog sekretara, Komesara za ljudska prava i sudije Evropskog suda za ljudska prava; ona pruža demokratski forum za debatu i prati izbore; njeni odbori igraju značajnu ulogu u ispitivanju aktuelnih pitanja.
Internet stranica


Kongres lokalnih i regionalnih vlasti

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti je institucija Saveta Evrope zadužena za jačanje lokalne i regionalne demokratije u svojih 46 država članica. Sačinjen od dva veća – Veća lokalnih vlasti i Veća regiona – i tri komiteta, on okuplja 612 izabranih zvaničnika, koji predstavljaju više od 150.000 lokalnih i regionalnih vlasti.
Internet stranica


Evropski sud za ljudska prava

Ovo je stalni sudski organ koji garantuje svim Evropljanima pravo na zaštitu putem Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sud je otvoren za države i pojedince bez obzira na to koje državljanstvo imaju. Svih 46 država članica Savjeta Evrope potpisnice su Konvencije.
Internet stranica


Komesar za ljudska prava

Komesar za ljudska prava samostalno se bavi povredama ljudskih prava i ukazuje na njih.
Internet stranica

 


Konferencija međunarodnih nevladinih organizacija

Konferenciju čini otprilike 400 međunarodnih nevladinih organizacija. Ona obezbjeđuje suštinski važne veze između političara i građana i donosi glas civilnog društva u Savjet Evrope. U radu Savjeta Evrope u velikoj se mjeri koriste stručno znanje međunarodnih nevladinih organizacija i njihove mogućnosti da dopru do evropskih građana.
Internet stranica


Globalna Saradnja

Savjet Evrope radi u bliskom partnerstvu sa Evropskom unijom i sarađuje sa Ujedinjenim nacijama, Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, kao i sa mnogim zemljama partnerima širom svijeta.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kviz

Koja od dolje-navedenih zemalja nije članica Savjeta Evrope?

  1. Švajcarska
  2. Ukrajina
  3. Bjelorusija
Close

Odgovor nije tačan...

Close

Odgovor nije tačan...

Close

Tačan odgovor!