Људска права, демократија, владавина права
 

Савет Европе се залаже за слободу изражавања и медија, слободу окупљања, равноправност и заштиту мањина. Покренуо је кампање о питањима као што су заштита деце, говор мржње на интернету и права Рома, највеће европске мањине. Савет Европе помаже државама чланицама у борби против корупције и тероризма и у спроводјењу неопходних правосудних реформи. Његова група експерата за уставно право, познатија као Венецијанска комисија, пружа правне савете у земљама широм света.

Савет Европе промовише људска права путем међународних конвенција, као што су Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици и Конвенција о високотехнолошком криминалу. Он прати напредак држава чланица у тим областима и даје препоруке преко независних експертских надзорних тела. Данас ниједна држава чланица Савета Европе не примењује смртну казну.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Квиз

Савет Европе је засебна организација, и није исто што и Европска унија са њених 27 чланица. Међутим, ниједна земља није никада ушла у Унију, а да претходно није била чланица Савета Европе.

Колико држава чланица има Савет Европе?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!