На позадини плавог неба, звезде формирају круг који симболише јединство. Број звезда је тачно утврђен, јер је дванаест симбол савршенства и потпуности и асоцира на апостоле, синове Јаковљеве, Херкулове подвиге, месеце у години, итд.

Од свог оснивања 1949. године Савет Европе је био свестан потребе да Европи да симбол са којим се њени становници могу идентификовати. Дана 25. октобра 1955. године Парламентарна скупштина једногласно је одобрила амблем који чини круг златних звездица на плавој позадини. Дана 9. децембра 1955. године Комитет министара Савета Европе усвојио је заставу са звездицама, која је свечано усвојена 13. децембра исте године у Паризу.

Симбол за целу Европу

Године 1983. Европски парламент усвојио је заставу коју је осмислио Савет Европе и препоручио је да то постане амблем Европских заједница. Европски савет је дао своју сагласност у јуну 1985. године. Институције Европске уније почеле су да користе заставу 1986. године

Европска застава је од тада постала синоним за заједнички политички пројекат који уједињује све Европљане и превазилази њихове различитости.

Историја eвропске заставе

Замислите европску заставу

Copyright

Any natural or legal person (‘user') may use the European emblem or any of its elements, subject to the following conditions of use.

Conditions of use

The use of the European emblem and/or any of its elements is allowed, irrespective of whether the use is of a non-profit or commercial nature, unless:

(a) the use creates the incorrect impression or assumption that there is a connection between the user and any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(b) the use leads the public to believe erroneously that the user benefits from the support, sponsorship, approval or consent of any of the institutions, bodies, offices, agencies and organs of the European Union or the Council of Europe;

(c) the use is in connection with any objective or activity which is incompatible with the aims and principles of the European Union or of the Council of Europe, or which would be otherwise unlawful.

Trade mark and related issues

The use of the European emblem in accordance with the conditions in the previous section does not mean consent to registration of the emblem or an imitation thereof as a trade mark or any other IP right. The European Commission ([email protected]) and the Council of Europe ([email protected]) will continue the monitoring of applications for registration of the European emblem or part thereof as (part of) IP rights, in accordance with the applicable legal provisions.

Did you know?
The Council of Europe Anti-Doping Convention adopted in 1989 is the only international legal instrument in this area to date.

Квиз
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Затвори

Погрешан одговор...