Савет Европе је засебна организација, и није исто што и Европска унија са њених 27 чланица. Међутим, ниједна земља није никада ушла у Унију, а да претходно није била чланица Савета Европе.

Колико држава чланица има Савет Европе?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Ког дана у години се слави годишњица Савета Европе?

 1. 1. маја
 2. 8. марта
 3. 5. маја
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Од доленаведених земаља, која није чланица Савета Европе?

 1. Швајцарска
 2. Украјина
 3. Белорусија
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Који је водећи политичар, говорећи у Савету Европе, позвао на изградњу „заједничког европског дома“'?

 1. Винстон Черчил 1949. Године
 2. Михаил Горбачов 1989. године
 3. Вацлав Хавел 1995. године
Затвори

  Погрешан одговор...

Затвори

  Тачан одговор!

Затвори

  Погрешан одговор...

Савет Европе је донео низ правних инструмената познатих као уговори (конвенције, повеље, споразуми). Колико уговора је Савет Европе сачинио до данас?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Погрешан одговор...

Затвори

Тачан одговор!

Затвори

Погрешан одговор...

Колико се процењује да има аутохтоних језика у Европи?

 1. Мање од 100
 2. Између 100 и 200
 3. Преко 200
Затвори

  Погрешан одговор...

Затвори

  Погрешан одговор...

Затвори

  Тачан одговор!

Колико европских грађана представља Савет Европе као највећа европска политичка организација?

 1. 500 милиона
 2. 700 милиона
 3. 1.046 милиона
Затвори

  Погрешан одговор...

Затвори

  Тачан одговор!

Затвори

  Погрешан одговор...

Које године је потписана Европска конвенција о људским правима, први међународни правни инструмент којим се јемчи заштита људских права?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Затвори

  Тачан одговор!

Затвори

  Погрешан одговор...

Затвори

  Погрешан одговор...

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.