Avenue de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel. +33 (0)3 88 41 20 00
www.coe.int

The Autobiography of Intercultural Encounters project is related to the work of the Education Department which is part of the Directorate of Democratic Participation within the Directorate General of Democracy and Human Dignity ("DGII") of the Council of Europe.


Autobiografia Spotkań Międzykulturowych to narzędzie stworzone do zachęcania ludzi, by myśleli o spotkaniach międzykulturowych i czerpali wiedzę z tych spotkań międzykulturowych, które wywarły na nich silne wrażenie, czy też długotrwały efekt. W odkrywaniu, co leży u podstaw takich spotkań, użytkownicy stają się coraz bardziej świadomi swoich doświadczeń i reakcji i w ten sposób rozwijają swoje kompetencje międzykulturowe.

Logo - Autobiografii Spotkań Międzykulturowych

Autobiografii Spotkań Międzykulturowych istnieje w języku angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Istnieją dwie wersje:

  • wersja dla młodszych uczniów, do 11 roku życia, w tym dla tych, którzy jeszcze nie potrafią czytać i pisać
  • wersja standardowa nadająca się dla starszych użytkowników w szkołach i poza nimi.


Autobiografii Spotkań Międzykulturowych towarzyszy cała gama materiałów dodatkowych, które mogą zostać pobrane, zapisane na Twoim komputerze i można z nich swobodnie korzystać.