Co to jest spotkanie międzykulturowe ?

Spotkaniem międzykulturowym może być doświadczenie przeżyte pomiędzy ludźmi z różnych krajów, czy też przeżycie dwóch osób pochodzących z tego samego kraju, ale mających różne podłoże kulturowe, np. mających różne pochodzenie regionalne, językowe, etniczne, czy religijne.

 


W jaki sposób spotkania międzykulturowe są zgłębiane w Autobiografii ?

Użytkownicy Autobiografii rozwijają rozumienie i umiejętności na przyszłość przez krytyczną refleksję nad swoimi doświadczeniami. Wybierają i opisują poszczególne spotkania międzykulturowe, w których brali udział, analizują indywidualnie swoje doświadczenia i wskazują różne aspekty swoich aktualnych kompetencji międzykulturowych, jako zachętę do dalszego rozwoju tych kompetencji.

 


Dla kogo istnieje Autobiografia ?

Autobiografia jest dla każdego: może być stosowana w programach szkolnych, czy w jakimkolwiek innym kontekście edukacyjnym, stanowiąc wkład do kształcenia ustawicznego. Może być również wykorzystana poza formalnymi ramami edukacyjnymi, jako narzędzie do samooceny i rozwoju.

Logo - Autobiografii Spotkań Międzykulturowych

Autobiografii Spotkań Międzykulturowych istnieje w języku angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i hiszpańskim.