Logos for light background

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logos for dark background

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Commissioner for Human Rights

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Committee of Ministers

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Conference of INGOs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Congress for Local and Regional Authorities

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Council of Europe Development Bank

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Cinema Support Fund - Eurimages

European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Audiovisual Observatory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Centre for Modern Languages (ECML)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron
Widok zawartości stron Widok zawartości stron

European Social Charter

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Group of States against Corruption (GRECO)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

North-South Centre

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Parliamentary Assembly

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pompidou Group

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Venice Commission

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Youth

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 Did you know?
The parliamentarians who make up the Parliamentary Assembly of the Council of Europe come from the national parliaments of the Council's 47 member states. They speak on behalf of the 820 million Europeans who elected them.

  Kontakt

Quiz Quiz

Rada Europy opracowała szereg instrumentów prawnych znanych, jako traktaty (konwencje,  karty, porozumienia). Ile traktatów sporządziła dotychczas Rada Europy?

  1. 100
  2. 200
  3. 300
Zamknij

Zła odpowiedź...

Zamknij

Dobra odpowiedź!

Zamknij

Zła odpowiedź...