Bescherming van Persoonsgegevens en Privacy

Door het wijd verspreide gebruik van informatie en communicatie technologieën door publieke en private actoren kunnen mensen gemakkelijk slachtoffer worden van schendingen van bescherming van persoonsgegevens.

 

De ‘Help in the 28’ cursus “Data Protection and Privacy Rights” biedt een omvangrijk curriculum aan die op een interactieve manier de hoofdconcepten, het wettelijke kader van de Raad van Europa (RvE) en de EU, alsook jurisprudentie van he Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) behandelt.

Een van de hoofdmaterialen gebruikt om deze cursus te ontwikkelen is het 'Handbook on Data Protection', gezamenlijk ontwikkeld met het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten en de RvE samen met de griffie van het EHRM. De cursus houdt rekening met de EU hervormingen aangenomen in april 2016. 

Ga naar de cursus>>

Racisme en xenofobie zijn vandaag te dag een wijd verspreid probleem, met anti-immigrant sentimenten in opkomst. LGBT en andere kwetsbare groepen hebben nog steeds te maken met discriminatie, geweld en uitsluiting in de EU.

De ‘Help in the 28’ cursus “Fight against Racism, Xenophobia, Homophobia and Transphobia” behandelt op een interactieve manier de hoofdconcepten, Europese non-discriminatie wetgeving (van de Raad van Europa en de EU) en een indrukwekkende hoeveelheid aan jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), naast de beslissingen van het Europese Comité voor Sociale Rechten.

De cursus heeft twee inhoudelijke modules, één behandelt racisme en xenofobie, en de ander gaat in op homofobie en transfobie. Een link naar een specifieke module over Roma, de grootste minderheid in de EU, is ook aangeboden. Een van de hoofdmaterialen gebruikt om deze cursus te ontwikkelen was het ‘Handbook on European non-discrimination law’, samengesteld met het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Bestaande jurisprudentie behandelt onderwerpen variërend van: discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure of op de werkplek; discriminatie bij het verkrijgen van gezondheidszorg; haatmisdrijven, haat zaaien of het lastig vallen op grond van racistische of homofobische gronden; gebrek aan respect voor privé en familie leven van LGBT; wettelijke geslachts erkenning.

U kunt hier een video bekijken waarin de cursus wordt gepresenteerd: https://www.youtube.com/watch?v=unLn2dbHE8w

Ga naar de cursus >>

Arbeidsrechten

Ten tijde van economische recessie is het creëren van banen en de bescherming van arbeidsrechten uitermate belangrijk. Een betere kennis van juridische professionals over de mensenrechtendimensie van arbeidsrechten is nodig.

De ‘HELP in the 28’ cursus “Labour Rights” behandelt op een interactieve manier de hoofdconcepten, het Europese systeem van de bescherming van arbeidsrechten (afkomstig van de RvE en de EU) en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) alsook beslissingen van het Europees Sociaal Comité.

Door middel van deze cursus verkrijgen juridische professionals een praktisch begrip van wanneer en hoe het Europese systeem voor de bescherming van arbeidsrechten toegepast kan worden.

De cursus heeft de volgende inhoudelijke modules: recht op arbeid, arbeidsrelaties en werktijden; loon en insolventie; beëindiging van een arbeidscontract (insolventie); discriminatie- gelijke mogelijkheden; collectieve arbeidsrechten (informatie en consultaties); gezondheid en veiligheid (fysiek en mentaal).

U kunt hier een video bekijken waarin de cursus wordt gepresenteerd: https://www.youtube.com/watch?v=PcaCio17IQw

Ga naar de cursus >>

Het Recht op Menselijke Integriteit

Het recht op menselijke integriteit is gebaseerd op de vraag wat het betekent om een persoon te zijn. Het is gerelateerd aan het idee van menselijke waardigheid en het idee dat de fysieke en mentale ruimte van eenieder beschermd moet worden. Het is een ruim omvattend recht, waaronder ook het verbod op fysieke en mentale foltering, onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing, alsook een ruimer gebied van minder zware vormen van inmenging met iemands lichaam en geest vallen.

De ‘HELP in the 28’ cursus “Right to the integrity of the person (Bioethics)” verkent het onderwerp op een interactieve manier en laat de synergiën en verschillen tussen Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van de Mens en Biogeneeskunde (Oviedo Verdrag) zien.

Het bekijkt tevens de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) die problemen zoals medische interventies of het verwijderen van organen zonder toestemming, medisch geassisteerde voortplanting of einde van het leven situaties behandelen.

U kunt hier een video bekijken waarin de cursus wordt gepresenteerd: https://www.youtube.com/watch?v=Zh4FQ9gQe-0&feature=youtu.be

De cursus bestaat in het bijzonder uit twee inhoudelijke delen: het eerste deel presenteert het recht op menselijke integriteit in het algemeen, wat traditioneel werd behandeld onder het recht op privé leven en het verbod op foltering; het tweede deel behandeld het recht op menselijke integriteit in de specifieke sectoren van de geneeskunde en biologie.

Ga naar de cursus>>