სექცია „კითხვები და პასუხები“ შეიცავს ინფორმაციას მომავალი მომჩივნებისთვის.
დაგვიკავშირდით დაგვიკავშირდით

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 34
პიქსელის ბიზნეს ცენტრი, მე-8 სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 291 38 70/ 71/ 72

+99532 291 38 74

informtbilisi@coe.int

http://www.coe.ge

იხილეთ მისამართი Google Map-ზე