ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის“ მიზანია ასოციაციის მმართველი რგოლისა და ინდივიდუალური ადვოკატების შესაძლებლობების გაზრდით ადვოკატთა ასოციაციის ინსტიტუციური გაძლიერების ხელშეწყობა. პროექტი დამატებით ითვალისწინებს ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწას და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას.

პროექტის შესახებ პროექტის შესახებ
პროექტის პარტნიორები პროექტის პარტნიორები
პროექტი თანამშრომლობს მართლმსაჯულების სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებსა და დონორ ორგანიზაციებთან.
პროექტის სიახლენი პროექტის სიახლენი

კვლევა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ეფექტიანობის შესახებ

ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში დაასრულა კვლევა ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის შესახებ, რომელსაც ორგანიზებას საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია უწევს. კვლევის მიზანია დაეხმაროს ასოციაციას გამოცდების ორგანიზაციული და შინაარსობრივი ნაწილის გაუმჯობესებაში. ევროპის საბჭოს ექსპერტების მიერ...

Read More

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის კომუნიკაციის ახალი სტრატეგიის და კომიტეტების ეფექტიანობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების განხილვა

16-17 ივლისი, 2021

ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად, ორგანიზება გაუწია ევროპის საბჭოს საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების მიერ მომაზადებული ორი დოკუმენტის განხილვას. ასოციაციის კომიტეტების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით შემუშავებულმა რეკომენდაციებმა და კომუნიკაციის...

Read More

სამუშაო შეხვედრა ადვოკატის პროფესიული საქმიანობის მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებში განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით

საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელებმა და წევრება განიხილეს ცვლილებების პროექტი იმ საკანონმდებლო აქტებში, რომლებიც არეგულირებს ადვოკატების პროფესიულ საქმიანობას. შემოთავაზებული ცვლილებები „კანონში ადვოკატთა შესახებ“ მიზნად ისახავს...

Read More

დაგვიკავშირდით დაგვიკავშირდით

ოფისი საქართველოში

ჭავჭავაძის გამზირი 64 ბ, მე-14-ე სართული
თბილისი 0179, საქართველო

+99532 291 38 70/ 71/ 72

+99532 291 38 74

informtbilisi@coe.int

http://www.coe.ge