სატენდერო განაცხადი ადგილობრივი კონსულტანტებისთვის - ექსპერტთა ჯგუფი მართლმსაჯულების რეფორმის პროექტისთვის

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს თანადაფინანსებული პროექტი „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის (PGG II) ფარგლებში, აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი კონსულტანტებისათვის. ტენდერის მიზანია, ადგილობრივ კონსულტანტთა ბაზის შექმნა, რომლებიც პროექტს საკონსულტაციო...

Read More

სატენდერო განაცხადი ადგილობრივი კონსულტანტებისთვის - კამპანია „მართლმსაჯულება ყველასათვის”

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს თანადაფინანსებული პროექტი „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის (PGG II) ფარგლებში, აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი კონსულტანტის დასაქირავებლად. კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს მინიმუმ 8 მულტიმედია პროდუქტი კამპანიისათვის...

Read More

ტენდერი ადგილობრივი კონსულტანტებისათვის

8 დეკემბერი 2020

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტი „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“, რომელიც თანადაფინანსებულია პარტნიორობა კარგი მმართველობისათვის (PGG II) ფარგლებში, აცხადებს ტენდერს ადგილობრივი კონსულტანტებისათვის. კონსულტანტის საქმიანობა მოიცავს ადვოკატთა ასოციაციის ადაპტაციის...

Read More

რა ეთიკური შეზღუდვები ვრცელდება ადვოკატებზე სოციალურ მედიაში და როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს მოსამართლეებთან დიალოგი - ადვოკატები ოცზე მეტი ქვეყნიდან პროფესიის თანამედროვე გამოწვევებს განიხილავენ

8 ნოემბერი 2019

2019 წლის 8 ნოემბერს თბილისში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ადვოკატთა ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა, რომელიც დამოუკიდებელი ქართული ადვოკატურის 100 წლის იუბილეს ფარგლებში გაიმართა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ადვოკატთა ასოციაციების პრეზიდენტები...

Read More

რატომ გვხვდება ქალი მოსამართლეების დაბალი წარმომადგენლობა საერთო სასამართლოების მართვის რგოლში - ევროპის საბჭო კვლევას აქვეყნებს

23 ოქტომბერი, 2019 თბილისი, საქართველო

23 ოქტომბერს ევროპის საბჭომ წარადგინა კვლევის შედეგები, რომელიც შეეხება საერთო სასამართლოების მართვის რგოლში ქალ მოსამართლეთა დაბალი წარმომადგენლობის განმსაზღვრელ ფაქტორებს. კვლევა ჩაატარა კომპანია „ეისითიმ“ (ACT), თვისებრივი და რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენებით. კვლევისას გამოიკითხნენ...

Read More

ევროპის საბჭო წარადგენს კვლევას „საერთო სასამართლოების მართვის რგოლში ქალ მოსამართლეთა დაბალი წარმომადგენლობის განმსაზღვრელი ფაქტორები“

22 ოქტომბერი 2019 თბილისი, საქართველო

ოთხაშაბათს, 23 ოქტომბერს ევროპის საბჭო გამართავს კვლევის პრეზენტაციას, რომელიც „საერთო სასამართლოების მართვის რგოლში ქალ მოსამართლეთა დაბალი წარმომადგენლობის განმსაზღვრელ ფაქტორებს“ შეეხება. კვლევა ჩატარდა თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდებით. საწყისი ეტაპი მოიცავდა თვისებრივ გამოკითხვას:...

Read More

საქართველოში პირველად ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია

9 ოქტომბერი, 2019 თბილისი, საქართველო

9 ოქტომბერს ევროპის საბჭომ წარადგინა კვლევის ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები, რომელიც ეხებოდა „სასამართლო შენობების მისაწვდომობის შეფასებას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის“. ასეთი კვლევა საქართველოში პირველად ჩატარდა. პრეზენტაციას დაესწრნენ სასამართლოს, ხელისუფლებისა და თბილისის...

Read More

ევროპის საბჭო წარადგენს კვლევას „სასამართლო შენობების მისაწვდომობის შეფასება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის“, რომელიც საქართველოში პირველად ჩატარდა

7 ოქტომბერი, 2019 თბილისი, საქართველო

ოთხშაბათს, 9 ოქტომბერს, ევროპის საბჭო გამართავს კვლევის შედეგების პრეზენტაციას, რომელიც ეხებოდა სასამართლო შენობების მისაწვდომობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. კვლევის შედეგები ეყრდნობა 65 სასამართლო შენობის შეფასებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით: ჩატარდა 40 შენობის სისტემური აუდიტი და,...

Read More

სასამართლოს მენეჯერთა ფორუმის მესამე ეტაპი

13-15 სექტემბერი, 2019 კახეთი, საქართველო

13-15 სექტემბერს მენეჯერთა ფორუმის მესამე ეტაპი გაიმართა. ფორუმმა შექმნა პლატფორმა, რომელიც აძლიერებს მენეჯერთა უნარ-ჩვევებს და ქმნის შესაძლებლობას სასამართლოს მენეჯერებმა მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთმანეთს საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარონ. პლატფორმა შექმნილია ევროპის საბჭოს პროექტის...

Read More

ტენდერი საკონსულტაციო მომსახურებაზე პროექტის შეფასების მიზნით

ევროპის საბჭოს პროექტი „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“ აცხადებს ტენდერს საკონსულტაციო მომსახურების გაწევაზე პროექტის საბოლოო შეფასების მიზნით. დეტალური ინფორმაცია გამოცხადებული ტენდერის შესახებ იხილეთ მოცემულ ბმულზე აპლიკაციების შემოტანის ბოლო ვადა: 5 სექტემბერი, 2019.

Read More