დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი

13 ივლისი 2020

13 ივლისს საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის (SIS) დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების სფეროში საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის თაობაზე ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია გაიმართა. კვლევა მომზადდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისთვის და იგი მიზნად ისახავდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო...

Read More

შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლების სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა საკითხებში

15-17 ივლისი 2020

15-17 ივლისს ევროპის საბჭომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლებისთვის 3 დღიანი ტრენინგი ჩაატარა. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა ცოდნა გაიღრმავეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი; ასაკობრივი თავისებურებების...

Read More

სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისის გამომძიებლების სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა საკითხებში

2-3 ივნისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2 და 3 ივნისს სახელმწიფო ინსპექტორის ოფისის გამომძიებლებისთვის ონლაინ ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა ცოდნა გაიღრმავეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი; ასაკობრივი თავისებურებების გავლენა...

Read More

დროებითი მოთავსების იზოლატორების ექიმთა პროფესიული შესაძლებლობები იზრდება

13-15 მაისი, 2020 თბილისი, საქართველო

13 და 15 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების სამედიცინო პერსონალისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების საკითხებზე ონლაინ ტრენინგები გაიმართა. 30-ზე მეტმა მონაწილემ ცოდნა გაიღრმავა თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მკურნალობის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტების საკითხებში....

Read More

მხარს ვუჭერთ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს COVID-19 პანდემიასთან ბრძოლაში

6 მაისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2020 წლის 6 მაისს COVID- 19 - ის მიერ გამოწვეული კრიზისის და ციხის პერსონალისა და პატიმართა საჭიროებების საპასუხოდ ევროპის საბჭომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს საჭირო დამცავი აღჭურვილობა გადასცა. 6500 სამედიცინო ნიღაბი, 2500 სახის დამცავი ნიღაბი და 300 ლიტრი...

Read More

მხარს ვუჭერთ დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტს COVID – 19 პანდემიასთან ბრძოლას

6 მაისი, 2020 თბილისი, საქართველო

2020 წლის 6 მაისს ევროპის საბჭომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის თანამშრომლებსა და დაკავებულ პირებს COVID 19 -ის მიერ გამოწვეული საჭიროებების საპასუხოდ დამცავი აღჭურვილობა გადასცა. 5 000 სამედიცინო ბახილი, 3 000 სამედიცინო ქუდი, 200 ლიტრი ანტისეპტიკური...

Read More

ონლაინ ტრენინგი ახლად შექმნილი პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა საქმეების სამმართველოსთვის

27 აპრილი, 2020 თბილისი, საქართველო

22-24 და 27 აპრილს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახლად შექმნილი პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვანთა საქმეების სამმართველოსთვის ონლაინ ტრენინგ სესიები გაიმართა. სესეიები მოიცავდა ისეთ მნიშვნელოვან თემებს როგორიცაა ბავშვთა უფლებებისა და არასრულწოლვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გათვალისწინებული...

Read More

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

9 აპრილი, 2020 თბილისი საქართველო

2020 წლის 9 აპრილს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ევროპის საბჭოს პროექტსა და კონსულტანტთან ერთად ონლაინ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ონლაინ შეხვედრის დროს განიხილეს კომპლექსური კვლევის მეთოდოლოგია, რომელიც მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმების შესახებ...

Read More

ჯანდაცვის მონიტორინგის გაუმჯობესება დროებითი დაკავების იზოლატორებში

8 აპრილი, 2020 თბილისი, საქართველო

2020 წლის 8 აპრილს გაიმართა სამუშაო შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, ევროპის საბჭოს კონსულტანტსა და პროექტის გუნდს შორის. შეხვედრის დროს მონაწილეებმა განიხილეს სამედიცინო პაკეტის სამუშაო პროექტი, რომელიც მომზადდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ხარისხიანი ჯანდაცვის და...

Read More

ტრენინგი დროებითი მოთავსების იზოლატორების სამედიცინო თანამშრომლებისთვის

4-6 მარტი, 2020 ბორჯომი, საქართველო

4-6 მარტი, 2020 - დროებითი მოთავსების იზოლატორების ექიმების პირველმა ჯგუფმა გაიარა ტრენინგი სამედიცინო მომსახურების მიწოდებასა და არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთა ინტერვიუირების ტექნიკებზე. სამდღიანი ტრეინინგის დროს, მონაწილეებმა გაიღრმავეს ცოდნა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი...

Read More

ვაძლიერებთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობებს

27 თებერვალი, 2020 თბილისი, საქართველო

ერთდღიანი სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც 2020 წლის 27 თებერვალს თბილისში გაიმართა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ განეხილათ სტატისტიკის მეთოდოლოგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია. დოკუმენტი მომზადდა ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ექსპერტების...

Read More

უკეთესი ჯანდაცვა თავისუფლებააღკვეთილ პირთათვის

24-25 თებერვალი, 2020 თბილისი, საქართველო

ორდღიანი სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც 2020 წლის 24-25 თებერვალს თბილისში გაიმართა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ განეხილათ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო მომსახურების მიწოდების მონიტორინგის ინსტრუმენტის სამუშაო ვერსია. ევროპის...

Read More

სახალხო დამცველის ოფისისა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელთა ერთობლივი შეხვედრა

21-22 თებერვალი 2020

ორდღიანი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც 21-22 თებერვალს წინანდალში გაიმართა, საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ განეხილათ სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. სხა აქტუალურ თემებთან ერთად, მათ ასევე იმსჯელეს...

Read More

კამპანია სკოლებში - არა ძალადობას!

19 თებერვალი 2020

შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებმა 19 თებერვალს გორის მე-5 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებთან მორიგი შეხვედრა გამართეს, რომელიც ევროპის საბჭოს მიერ სკოლებში ძალადობის აღმოფხვრისა და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მხარდასაჭერად...

Read More

ჩვენ ვაძლიერებთ საქართველოს პოლიციის შესაძლებლობებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებში

17 თებერვალი 2020

ორდღიანი სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში, რომელიც 2020 წლის 17 თებერვალს თბილისში გაიმართა, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ევროპის საბჭოს წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ ემსჯელათ სახელმძღვანელო მითითებების სამუშაო ვერსიებზე, რომლებიც ემსახურება არასრულწლოვანთა საქმეების მწარმოებელი და წარმოებაში...

Read More

მეტი მხარდაჭერა არასრულწლოვანი და ზრდასრული თავისუფლებააღკვეთილი პირებისთვის - ევროპის საბჭო ორწლიან პროექტს იწყებს

29 ოქტომბერი, 2019

29 ოქტომბერს, ევროპის საბჭომ გამართა ახალი, ორწლიანი პროექტის „არასრულწლოვან და ზრდასრულ თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მხარდაჭერა” პრეზენტაცია მთავარ პარტნიორებთან - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი და სახალახო დამცველის ოფისი - ერთად. პროექტის მიზანია არასრულწლოვან და...

Read More