ვაგრძელებთ COVID-19 -ით გამოწვეულ კრიზისთან ბრძოლას

19 თებერვალი, 2021

COVID-19 პანდემიის შედეგად გამოწვეული პატიმრებისა და ციხის თანამშრომლების საჭიროებების გათვალისწინებით ევროპის საბჭომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს პირადი დამცავი აღჭურვილობა გადასცა. ჯამში, უწყებებს 1550 სახის დამცავი...

Read More

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატრიული ექთნებისთვის

ევროპის საბჭო განაგრძობს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დახმარებას პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული ფსიქიატრიული ექთნების გადამზადების კუთხით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. 2018 წლის 20-25 აპრილს 6 ფსიქიატრიულმა ექთანმა გაიარა ტრენინგები ცოდნის გასაახლებელად და ასევე...

Read More

სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში - პროექტის გახსნა

2017 წლის 20 ივლისს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის საბჭოს ახალი პროექტი „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“. ღონისძიებას 80 მონაწილე დაესწრო სასამართლო სისტემიდან, პარლამენტიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, სამოქალაქო საზოგადოებიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ღონისძიება...

Read More

პირველად საქართველოში სასწავლო პროგრამა ფსიქიატიული ექთნებისთვის

ევროპის საბჭო და ევროკავშირი განაგრძობენ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს დახმარებას პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე ფსიქიატრიული ექთნების გადასამზადებაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე. ამა წლის ივნისი-ივლისის განმავლობაში 15 ფსიქიატრიული ექთანი გადამზადდა ევროპის საბჭოს...

Read More

სუიციდის პრევენცია სასჯელაღსრულების სისტემაში

ევროპის საბჭო და ევროკავშირი აგრძელებენ მუშაობას საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში ფსიქოლოგთა, ფსიქიატრთა და სოციალურ მუშაკთა შესაძლებლობების გაუმჯობესების კუთხით, ციხეებში სუიციდის პრევენციის პროგრამის (სპპ) უკეთ ადმინისტრირებისათვის. ამ მხარდაჭერის ნაწილია დაკვირვება სუიციდის...

Read More