მცირე საგრანტო კონკურსი უნივერსიტეტებისთვის

16/09/2019

ევროპის საბჭო აცხადებს საგრანტო კონკურსს უნივერსიტეტებისთვის მრავალფეროვნების პატივისცემისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. პროექტების წარდგენა შეუძლიათ უნივერსიტეტებს თბილისიდან, ქვემო ქართლიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან და აჭარიდან. თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 4 000 ევრო....

Read More

ტენდერი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე შესაძლებლობების განვითარების მიზნით და სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის და პოლიტიკის მიმოხილვის შესახებ კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია ადგილობრივი კონსულტანტების შერჩევა შემდეგ მომსახურებებზე: 1. საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე შესაძლებლობების განვითარება 2. სისხლის სამართლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის და პოლიტიკის მიმოხილვა საერთაშორისო...

Read More

ტენდერი ადამიანის უფლებების, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ შესაძლებლობების განვითარების მიზნით კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია ადგილობრივი და საერთაშორისო კონსულტანტების შერჩევა ადამიანის უფლებების, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. აპლიკაციების შემოტანის ბოლო ვადა: 7 აგვისტო 2019. აპლიკაციები უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ...

Read More

ტენდერი ლგბტი საკითხების შესახებ შესაძლებლობების განვითარების მიზნით კონსულტანტების ბაზის შესაქმნელად

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია ადგილობრივი და საერთაშორისო კონსულტანტების შერჩევა ლგბტი საკითხების შესახებ შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. აპლიკაციების შემოტანის ბოლო ვადა: 7 აგვისტო 2019. აპლიკაციები უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ მისამართზე: tenders.antidiscrimination@coe.int სათაურით...

Read More

მონაცემთა შეგროვების შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრაქტიკის შესწავლა

1-5 ივლისი, 2019

2019 წლის 1-5 ივლისს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სახალხო დამცველისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით დიდ ბრიტანეთში იმყოფებოდნენ. სასწავლო ვიზიტის მონაწილეები გაეცნენ დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულისა და...

Read More

კამპანია „მე ვირჩევ თანასწორობას“ და Tbilisi Open Air-ი თანასწორობისთვის და მრავალფეროვნებისთვის ერთიანდებიან

თბილისი, საქართველო

წელს კამპანიამ „მე ვირჩევ თანასწორობას“ Tbilisi Open Air-თან ითანამშრომლა, რათა საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიეღო თანასწორობის, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების მნიშვნელობის შესახებ. ფესტივალის ასობით სტუმარს შესაძლებლობა ჰქონდა ჩართულიყო სხვადასხვა სახალისო და საგანმანათლებლო ღონისძიებაში და...

Read More

ტენდერი ადგილობრივი კონსულტანტების (ფსიქოლოგების) ბაზის შესაქმნელად

18 ივნისი 2019

საკონსულტაციო მომსახურების მიზანი იქნება დისკრიმინაციული ქცევის ფსიქოლოგიური ასპექტებისა და დისკრიმინაციის ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შესახებ ტრენინგებისა და ექსპერტული რჩევის გაწევა. ტენდერი გამოცხადებულია პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის...

Read More

ვსაუბრობთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების პროცესის შესახებ საქმეთა ჯგუფზე „იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ"

12 ივნისი 2019

12 ივნისს ევროპის საბჭომ სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად გამართა სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულების შესახებ საქმეთა ჯგუფზე „იდენტობა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ". ღონისძიების მიზანი იყო იდენტობის საქმეთა ჯგუფის აღსრულების მხრივ მდგომარეობის...

Read More

ერთობლივი ტრენინგი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებასა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე

4 ივნისი 2019

4-5 ივნისს ევროპის საბჭომ ჩაატარა ერთობლივი ტრენინგი პროკურორებისა და გამომძიებლებისთვის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე. ღონისძიება მიზნად ისახავდა გამომძიებლებსა და პროკურორებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესებასა და საქართველოში...

Read More

გრძელდება ტრენინგები თემაზე დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში

17-18 მაისი, 2019 თბილისი

17-18 მაისს ევროპის საბჭომ ჩაატარა ორდღიანი ტრენინგი დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების ძირითად პრინციპებზე...

Read More

დისკრიმინაციულ მოტივებზე ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების ხარისხის გაუმჯობესება

6-7 მაისს ჩატარდა ორდღიანი ტრენინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის თემაზე „დისკრიმინაციულ მოტივებზე ჩადენილი დანაშაულის გამოძიება“. ღონისძიება მიზნად ისახავდა დისკრიმინაციულ საფუძველზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების პროცესში არსებული გამოწვევებისა და არსებული პრაქტიკის...

Read More

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების 5 წლის თავი

დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების 5 წლის თავის აღსანიშნავად, 2 მაისს ევროპის საბჭომ სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად ახალგაზრდებისთვის საჯარო შეხვედრა - „თანასწორობის მნიშვნელობა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრის გზები“ - გამართა. „არადისკრიმინაციული მიდგომა ევროპის საბჭოს...

Read More

ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში წარადგენა რეკომენდაციები დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებების შესახებ მონაცემთა შეგროვების მექანიზმის გაუმჯობესებაზე

19 აპრილს, ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურასა და უზენაეს სასამართლოსთან ერთად გამართა ღონისძიება დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებების შესახებ მონაცემთა შეგროვების მექანიზმის გაუმჯობესებაზე. ღონისძიების ძირითადი მიზანი იყო სიძულვილით...

Read More

მონაცემთა შეგროვების შესახებ ხორვატიული პრაქტიკის გაცნობა

2019 წლის 1-4 აპრილს, ევროპის საბჭოს ორგანიზებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, სასამართლოს, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტით ხორვატიაში იმყოფებოდნენ. ვიზიტის მიზანი იყო სასწავლო ვიზიტის მონაწილეები დისკრიმინაციის,...

Read More

ევროპის საბჭომ ჩაატარა ტრენინგი ლგბტი პირების მიმართ ჩადენილი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის აღკვეთაზე მიმართული საპოლიციო ზომების გატარების შესახებ

27-29 მარტს ბორჯომში ევროპის საბჭომ ჩაატარა ტრენერთა ტრენინგი ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელოს „ლგბტი პირების მიმართ ჩადენილი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის აღკვეთაზე მიმართული საპოლიციო ზომების გატარება“ შესახებ. აქტივობის მიზანი იყო ცნობიერების ამაღლება, მგრძნობელობის გაზრდა და...

Read More

განვიხილავთ სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტიან გზებს

18-19 მარტს ჩატარდა ორდღიანი სემინარი სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებასა და სისხლის სამართლებრივ დევნაზე პროკურატურის ოფისისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის. ტრენინგი მიზნად ისახავდა სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიებაში არსებული დაბრკოლებების და...

Read More

მმართველი კომიტეტის მეორე შეხვედრა: პროგრესი და სამომავლო გეგმები

26 March 2019

26 მარტს თბილისში პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა“ მმართველი კომიტეტის მეორე შეხვედრა გაიმართა. კომიტეტმა პროექტის შემდეგი 6 თვის სამუშაო გეგმა დაამტკიცა და განიხილა წინა სამუშაო გეგმით განხორციელებული საქმიანობების პროგრესი....

Read More

ევროპის საბჭო იწყებს კამპანიას „მე ვირჩევ თანასწორობას“

21 მარტი 2019 თბილისი, საქართველო

21 მარტს, რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში დაიწყო ცნობიერების ამაღლების კაპმანია „მე ვირჩევ თანასწორობას.“ კამპანია „მე ვირჩევ თანასწორობას“ მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა...

Read More

შეხვედრები ეფექტიანი კომუნიკაციის გზების განსასაზღვრად უმცირესობათა უფლებებისა და სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ

ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები მარნეულში, ახალციხესა და ახალქალაქში. შეხვედრები გაიმართა 25, 27 და 28 თებერვალს სახალხო დამცველის ოფისის, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად თანამშრომლობით. შეხვედრების ძირითადი მიზანი იყო...

Read More

განვიხილავთ სამუშაო დოკუმენტს მონაცემების შეგროვების გაუმჯობესების შესახებ

6-8 თებერვალი, 2019

6-8 თებერვალს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით გაიმართა შეხვედრები სამუშაო დოკუმენტის განსახილველად, რომელიც ასახავს რეკომენდაციებს, თუ როგორ შეგროვდეს მონაცემები სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების, სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის შემთხვევებზე საქართველოში. სტატისტიკური მონაცემების გაუმჯობესების...

Read More