პროკურორები მზად არიან გამოიძიონ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულებები

25 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

ევროპის საბჭოსა და გენერალური პროკურატურის ხანგრძლივი თანამშრომლობის შედეგად შედგა პროკურორების სპეციალიზაცია შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების მიზნით. ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აქტიურად იყო ჩართული პროკურორებისთვის ტრენინგების ორგანიზებაში. გენერალური პროკურორის...

Read More

უფრო მეტი სპეციალიზებული პროკურორი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოსაძიებლად

15-18 სექტემბერი, 2020

2020 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა გენერალური პროკურორის მიერ გამოცემული ბრძანება, რომლის თანახმად მხოლოდ ის პროკურორები იქნებიან უფლებამოსილი იმუშაონ შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებზე, ვინც გაიარა ტრენინგი სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებაზე. ბრძანების ეფექტიანი...

Read More

თანამშრომლობის პირველი მემორანდუმი დისკრიმინაციის ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკის წარმოების შესახებ საქართველოში

23 სექტემბერი, 2020 თბილისი, საქართველო

2018 წლის სექტემბერიდან ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა“ ფარგლებში მხარს უჭერს დაინტერესებულ მხარეებს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მონაცემთა შეგროვების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებაში....

Read More

გახდი თანასწორობის რეპორტიორი

გაქვს სურვილი მოგვიყვე თანასწორობისა და მრავალფეროვნების შესახებ ისტორიები და გაგვაცნო ადამიანი, რომელსაც წვლილი შეაქვს თანასწორი და მრავალფეროვანი გარემოს შექმნაში? მაშინ მიიღე მონაწილეობა ევროპის საბჭოსა და მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში „თანასწორობის რეპორტიორი“. ...

Read More

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლები აძლიერებენ შესაძლებლობებს ადამიანის უფლებების სწავლებაში

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის წარმომადგენლებისთვის ადამიანის უფლებების სწავლებაში ტრენერთა ტრენინგის მეორე ფაზა 5-8 აგვისტოს ჩატარდა. ევროპის საბჭოს მხარდაჭერითა და საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან თანამშრომლობით, მანდატურები, ფსიქოლოგები და სოციალური...

Read More

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის საპასუხოდ მცირე მასშტაბის პროექტებს გეგმავენ

10 აგვისოს დასრულდა ტრენინგ კურსი „ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ!“ სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის, რომელიც განხორციელდა ევროპის საბჭოსა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით. ტრენინგ კურსი ჩატარდა ორ ნაწილად:...

Read More

გახდი თანასწორობის ელჩი

თანასწორობის ელჩები ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში აცხადებს კონკურსს თანასწორობის ელჩების შესარჩევად. კონკურსის საშუალებით გამოვლინდებიან აქტიური ახალგაზრდები კამპანიის "მე ვირჩევ თანასწორობას“ მხარდასაჭერად, რომლის მიზანია ცნობიერების ამაღლება ისეთი საკითხების შესახებ, როგორიცაა ადამიანის...

Read More

მხარს ვუჭერთ გენერალურ პროკურატურას შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე პროკურორების სპეციალიზაციის მიზნით

4-7 აგვისტო, 2020

2020 წლის 4-7 აგვისტოს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ოთხდღიანი ტრენინგი სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე პროკურორებისთვის, რომლებიც სპეციალიზებული არიან შეუწყნარებლობის ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან ბრძოლის მიზნით. ტრენინგ პროგრამა სამართლებრივ ნაწილთან ერთად, მოიცავდა დისკრიმინაციული...

Read More

მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები იღრმავებენ ცოდნას სიძულვილის ენის შესახებ

27 ივლისი 2020

27 ივლისს ევროპის საბჭომ დაიწყო ახალი ტრენინგ კურსი, რომლის მიზანია ახალგაზრდებს და მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს ასწავლოს ადამიანის უფლებების კონცეფციის, მათ შორის ევროპის საბჭოს განმარტებების შესახებ. კურსი მონაწილეებს გააცნობს ინფორმაციას დისკრიმინაციისა და სიძულვილის ენის შესახებ და...

Read More

დისკრიმინაციის საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულებთან ბრძოლის გასაუმჯობესებლად ვაძლიერებთ გამომძიებლების უნარებს

2020 წლის 13-14 ივლისს ევროპის საბჭოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში, დისკრიმინაციის აკრძალვის, სიძულვილის ენისა და კონკრეტული დისკრიმინაციული ნიშნების საფუძველზე ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების თემაზე ტრენინგების სერია დაიწყო. სასწავლო პროცესს უძღვებიან 2019 წლის 7-8...

Read More

ტრენინგ კურსი "ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ" დისკრიმინაციის და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის

16 ივლისი 2020

გიწვევთ ტრენინგ კურსზე დისკრიმინაციის და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ მოქმედებისთვის "ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ". ტრენინგი ტარდება ადამიანის უფლებათა ასოციაციის მიერ „მე ვირჩევ თანასწორობას“ კამპანიის ფარგლებში. ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-30 წლის ახალგაზრდებს ქვემო ქართლიდან,...

Read More

ახალგაზრდები და განმანათლებლები სწავლობენ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ალტერნატიული ნარატივების შესახებ

2 ივლისი 2020

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მეოთხე და ბოლო სესიამ, რომელიც 2 ივლისს ჩატარდა, ყურადღება გაამახვილა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ალტერნატიულ ნარატივებზე. ონლაინ სესიის დახმარებით ახალგაზრდებმა და განმანათლებლებმა მიიღეს ინფორმაცია სიძულვილის ენის შესახებ და თუ როგორ უნდა მოხდეს მჩაგვრელი...

Read More

ახალგაზრდები და განმანათლებლები სწავლობენ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ებრძოლონ სიძულვილის ენას ონლაინ

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მესამე სესიამ, რომელიც 18 ივნისს ჩატარდა, ყურადღება გაამახვილა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ პრაქტიკულ საგანმანათლებლო ნაბიჯებზე. ონლაინ სესიის დახმარებით ახალგაზრდებმა, განმანათლებლებმა და საგანმანათლებლო სფეროში დაინტერესებულმა პირებმა მიიღეს ინფორმაცია...

Read More

სტუდენტები მსჯელობენ გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრაზე

9 ივნისი, 2020

9 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით გამართა ონლაინ შეხვედრა სტუდენტებთან თემაზე „გენდერული ნიშნით ძალადობა: გამომწვევი მიზეზები და აუცილებელი ნაბიჯები“. ღონისძიების მიზანი იყო გენდერული ნიშნით ძალადობის გამომწვევი მიზეზებისა და არსებული მდგომარეობის განხილვა და...

Read More

სესიები „ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ გრძელდება

4 ივნისი, 2020

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ მეორე სესიამ ახალგაზრდებსა და განმანათლებლებს გააცნო ადამიანის უფლებების სწავლების თანამედროვე, შემოქმედებითი და არაფორმალური მეთოდები. სესია ჩატარდა 4 ივნისს ლადო აფხაზავას მიერ, რომელიც მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი და მასწავლებლის გლობალური ჯილდოს...

Read More

ტენდერი ევროპის საბჭოს სახელმძღვანელოების "ბუქმარქსი" და “ჩვენ შეგვიძლია!” გამოყენებით ტრენინგების ჩატარების შესახებ

ევროპის საბჭო და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ცნობიერების ამაღლების მიზნით განახორციელებენ პროექტს „ჩვენ ერთად, ჩვენ შევძლებთ“, რომელიც შედგება ტრენინგებისა და მცირე პროექტების განხორციელების ფაზისაგან. პროექტი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდებს სხვადასხვა...

Read More

ონლაინ ტრენინგი რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ პოსტერების შესაქმნელად

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ონლაინ ტრენინგი ჩაუტარა სტუდენტებს, რათა მათ ესწავლათ თუ როგორ უნდა მოხდეს ცნობიერების ამაღლება რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის წინააღმდეგ სამოქმედო დღისთვის. სტუდენტებმა ისწავლეს თუ როგორ შექმნან პოსტერები ონლაინ დიზაინერული...

Read More

ესეების კონკურსის გამარჯვებულები თემაზე მრავალფეროვნება და თანასწორობა საქართველოში გამოვლინდნენ

1 June, 2020

პირველ ივნისს, მოსწავლეთა ესეების კონკურსის ფარგლებში წარდგენილი საუკეთესო ესეები მრავალფეროვნებასა და თანასწორობაზე გამოვლინდა. პირველი ადგილის მფლობელს მასწავლებლების თანხლებით ევროპის საბჭოში (სტრასბურგი, საფრანგეთი) ვიზიტის შესაძლებლობა ექნება, ასევე სხვადასხვა პრიზი გადაეცემათ სხვა...

Read More

ონლაინ კონფერენცია დიალოგისა და განვითარებისათვის კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღის აღსანიშნავად

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა დიალოგისა და განვითარებისათვის კულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო დღის აღსანიშნავად სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია ჩაატარა თემაზე: „ჰარმონიული თანაცხოვრება მრავალფეროვან გარემოში“. ღონისძიება კამპანიის „მე ვირჩევ თანასწორობას“ ფარგლებში...

Read More

„ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ – ადამიანის უფლებათა სწავლების შესახებ ახალი სესიები დაიწყო

ახალგაზრდებს, მასწავლებლებს, საგანმანათლებლო და ადამიანის უფლებათა სფეროში ჩართულ ადამიანებს შეუძლიათ გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა და უნარები ახალი სესიების „ვისწავლოთ ადამიანის უფლებები ონლაინ“ საშუალებით, რომელიც 21 მაისს კამპანია „მე ვირჩევ თანასწორობას“ ფარგლებში დაიწყო. ონლაინ სესიების მიზანია...

Read More