ტრენინგი „სიძულვილის ენასთან ბრძოლა და საარჩევნო პროცესები“

14-15 ივნისი, 2021

დისტანციურ ტრენინგზე, საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებმა და თანამშრომლებმა იმსჯელეს საარჩევნო პროცესებში სიძულვილის ენისა და სიძულვილის გაღვივებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის, ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში არსებულ...

Read More

საარჩევნო დავების განხილვასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის შესაძლო გზები განიხილეს თბილისში გამართულ სემინარზე

29 ნოემბერი 2019

2019 წლის 29 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, სასამართლო ხელისუფლების, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს თბილისში გამართულ სემინარში და განიხილეს საარჩევნო დავების მომწესრიგებელი...

Read More

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები განიხილეს თბილისში გამართულ სემინარზე

5 დეკემბერი 2019

2019 წლის 5 დეკემბერს, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებმა და პოლიტიკურ პარტიათა წარმომადგენლებმა იმსჯელეს ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისთვის საჭირო პრაქტიკულ ნაბიჯებზე. სემინარი გახსნეს კრისტიან ურსემ, ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელმა საქართველოში და თამარ ჟვანიამ, საქართველოს...

Read More

იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში დაინერგა მუდმივი სასწავლო კურსი საარჩევნო კანონმდებლობისა და საარჩევნო დავების განხილვის შესახებ

ევროპის საბჭომ, არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებთან და იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის დანერგა სასწავლო კურსი საარჩევნო კანონმდებლობისა და საარჩევნო დავების განხილვის შესახებ, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მუდმივი...

Read More

საარჩევნო დავების შესახებ კვლევის წარდგენა

4 ოქტომბერი 2019

2019 წლის 4 ოქტომბერს, ევროპის საბჭოს ოფისმა საქართველოში წარადგინა კვლევა საარჩევნო დავების შესახებ საქართველოში, რომელიც მომზადდა ევროპის საბჭოს კონსულტანტების მიერ. საარჩევნო დავების გადაწყვეტის პროცედურების გამარტივება, მოსარჩელეთა წრეზე არსებული შეზღუდვების და საქმეების ფორმალური საფუძვლებით...

Read More

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია „საარჩევნო განვითარების სკოლის“ მეხუთე ციკლი დაიწყო

15 ივლისს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გახსნა პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა“, რომელსაც ის ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს გაზარდოს სამოქალაქო ჩართულობა და არჩევნებზე აქტივობა ახალგაზრდებს შორის; სასწავლო კურსს 18-24 წლის ახალგაზრდები გაივლიან....

Read More

ტრენინგი თემაზე: პოლიტიკური საქმიანობის მონიტორინგი სოციალურ მედიაში

10-11 ივლისი, 2019

10-11 ივლისის, ევროპის საბჭოს მხრადაჭერით, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: პოლიტიკური საქმიანობის მონიტორინგი სოციალურ მედიაში. ევროპის საბჭოს...

Read More

ნორვეგიის საარჩევნო პროცესების გაცნობა

2-5 ივლისს, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრებისა და დეპარტამენტის ხელმძღვანელებისათვის გაიმართა სასწავლო ვიზიტი ნორვეგიაში, თემაზე - საინფორმაციო ტექნოლოგია და არჩევნების ადმინისტრირება. სასწავლო ვიზიტის განმავლობაში მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ნორვეგიის საარჩევნო...

Read More

თანამონაწილეობითი გენდერული აუდიტი საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის

20 ივნისს, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, გაიმართა სემინარი საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის თანამონაწილეობით გენდერული აუდიტის (გენდერული აუდიტი) შესახებ. სემინარი წარმართეს ევროპის საბჭოს მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მიერ აკრედიტირებულმა...

Read More

ტენდერი

სრული ინფორმაციისათვის იხილეთ საიტის ინგლისური ვერსია.

Read More

სემინარი საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული თანამონაწილეობის აუდიტის (PGA) შესახებ

2019 წლის 9-10 მაისს ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაიმართა სემინარი საარჩევნო ადმინისტრაციის გენდერული თანამონაწილეობის აუდიტის (PGA) შესახებ. სემინარს უძღვებოდნენ ევროპის საბჭოს ექსპერტები, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის აკრედიტირებული ფასილიტატორები,...

Read More

მედია ორგანიზაციებისათვის ახალი ელექტრონული მოდულის პრეზენტაცია

2019 წლის 24 აპრილს საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ წარმოადგინა თავისი ახალი ელექტრონული მოდული, რომელიც მედია ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს დანიშნონ და დაარეგისტრირონ საკუთარი წარმომადგენლები ელექტრონული ფორმით საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა დონეზე. ახალი მოდული ევროპის საბჭოს...

Read More

Call for Tender - Purchase of comprehensive upgrade of the existing software and websites of the Political Finance Monitoring Department of the State Audit Office of Georgia

The Council of Europe Co-operation Project “Reform of the electoral practice in Georgia” is launching a tender procedure for the provision of a comprehensive upgrade of the existing software and websites of the Political Finance Monitoring Department of the State Audit Office. Deadline for...

Read More

კონფერენცია: სიძულვილის ენა და წინასაარჩევნო კამპანია

12 მარტი 2019 თბილისი, საქართველო

2019 წლის 12 მარტს გაიმართა კონფერენცია თემაზე: სიძულვილის ენა და საარჩევნო კამპანია. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო ისნტიტუტების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. კონფერენცია გახსნა ევროპის საბჭოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა საქართველოში,...

Read More

კონფერენცია „2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები: მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები“

13 მარტი 2018 თბილისი

ევროპის საბჭო, საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2018 წლის 13 მარტს თბილისში მართავენ კონფერენციას „2017 წლის ადგილობრივი...

Read More

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სასწავლო ვიზიტი საფრანგეთში

საქართველოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში, 2017 წლის 21-25 აპრილს ევროპის საბჭო საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო) სასწავლო ვიზიტს უწევს ორგანიზებას...

Read More

საქართველოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები თბილისში გამართულ მაღალი დონის კონფერენციაზე განიხილეს

თბილისი, საქართველო – საქართველოს პარლამენტის წევრები და მთავრობის წარმომადგენლები, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრები, ასევე პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო საზოგადოების, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, 2017 წლის 13 მარტს, თბილისში, ევროპის საბჭოს,...

Read More

კონფერენცია „2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები: მიღებული გამოცდილება და მომდევნო ნაბიჯები“

ევროპის საბჭო, საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს 2016-2019 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, 2017 წლის 13 მარტს თბილისში მართავენ კონფერენციას „2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები:...

Read More

პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი სახელმწიფო აუდიტის ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია

2016 წლის 5 დეკემბერს, საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურმა პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი ახალი ვებგვერდი (www.monitoring.sao.ge) წარადგინა, რომელიც შექმნილია ევროპის საბჭოს ფინანსური...

Read More

ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ პროექტის - „საარჩევნო განვითარების სკოლები“ პრეზენტაციას მართავს

ევროპის საბჭო ახალგაზრდებში სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდას ეხმარება

2016 წლის 22 ივლისს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ (ცესკო) პროექტის, - „საარჩევნო განვითარების სკოლების“ პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც ის ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით განახორციელებს. შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა კრისტიან ურსემ და...

Read More