პროექტი „სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესება საქართველოში“ დაფინანსებულია ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სატრასტო ფონდის მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორციელებული ქმედებების გაძლიერებას შეუწყნარებლობისა და არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე მოწყვლადი ჯგუფების და სოციალური უფლებების დაცვას  როგორც თბილისში ისე რეგიონებში, რათა ხელი შეეწყოს ადამიანის უფლებების დარღვევის დასაცავად ან მისი პრევენციისთვის ეროვნული მექანიზმების განხორციელებას.

პროგრამის მიზნები პროგრამის მიზნები
  • სახალხო დამცველის შესახებ კანონში ცვლილებების, როგორცადგილობრივი უფლებადამცველი ინსტიტუციების გზამკვლევის, განხილვა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში (გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული პარიზის პრინციპები 1993 წ)
  • სახალხო დამცველის  აპარატის გაძლიერება საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოებში „სასამართლოს მეგობრის“ წარდგენისას
  • სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონალური ოფისების გაძლიერება ინდივიდუალურ საქმეებთან დაკავშირებით
  • სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკური უნარების გაძლიერება შეუწყნარებლობისა და არასათანადო მოპყრობის  წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე მოწყვლადი ჯგუფების და სოციალური უფლებების დაცვისთვის.
პროგრამის სიახლენი პროგრამის სიახლენი

პირველი ტრენერთა ტრენინგი ელექტრონული სასწავლო პლატფორმის - HELP ფარგლებში

25-26 იანვარი, 2017 თბილისი, საქართველო

2017 წლის 25-26 იანვარს გაიმართა პირველი ტრენერთა ტრენინგი ელექტრონული სასწავლო პლატფორმის - HELP (ევროპული პროგრამა ადამიანის უფლებებში იურისტების განათლებისათვის) ფარგლებში. ტრენინგი მიზნად ისახავდა HELP-ის ადგილობრივი სერტიფიცირებული ტრენერების გუნდის შექმნას. ტრენინგი საქართველოს ადვოკატთა...

Read More

პროექტის „სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესება საქართველოში“ დახურვის ღონისძიება

24 იანვარი, 2017

2017 წლის 24 იანვარს ევროპის საბჭოს ორგანიზებით ჩატარდა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლაბათა სატრასტო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობის გაუმჯობესება საქართველოში“ დახურვის ღონისძიება. ღონისძიების მიზანს წარმოადგენდა პროექტის მიღწევების შეჯამება, მიღებული...

Read More

მრგვალი მაგიდა საქართველოს ორგანულ კანონში სახალხო დამცველის შესახებ შესატანი ცვლილებების შესახებ

2016 წლის 28 ნოემბერს ევროპის საბჭოს ოფისისა და სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა მრგვალ მაგიდასთან, სადაც განხილული იქნა ევროპის საბჭოს ექსპერტის მოსაზრება სახალხო დამცველის შესახებ არსებულ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ. შეხვედრის მიზანი იყო მოსაზრების დეტალური...

Read More

ტრენინგი თემაზე „სამართლებრივი წერის ტექნიკები“

2016 წლის 19-20 ნოემბერს ევროპის საბჭოს ოფისისა და სახალხო დამცველის აპარატის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სამართლებრივი წერის ტექნიკები“. ტრენინგის მიზანი იყო სახალხო დამცველის ოფისის თანამშრომლების სამართლებრივი წერის უნარების გაძლიერება. ტრენინგის შედეგად სახალხო დამცველის ოფისი...

Read More

ტრენინგი თემაზე „ინდივიდუალური საქმეების შესწავლა საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად“

2016 წლის 12-17 ნოემბერს ევროპის საბჭოს ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა ორი 3-დღიანი ტრენინგი თემაზე „ინდივიდუალური საქმეების შესწავლა საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის შესაბამისად“. ამ პროცესის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საერთაშორისო ექსპერტმა შეიმუშავა კურიკულუმი ტრენინგზე „ინდივიდუალური საქმეების...

Read More