2018 წლის კვლევის ანგარიშის შედეგები

 

2018 წლის კვლევის ანგარიშის "სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, სიძულვილის ენა და დისკრიმინაცია საქართველოში: საზოგადოების განწყობა და ინფორმირებულობა" შედეგები