შემოუერთდით კამპანიას რათა ...

  • აიმაღლოთ ცნობიერება რისკების შესახებ, რომელსაც დისკრიმინაცია, სიძულვილის ენა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული უქმნის ქართულ საზოგადოებას;
  • დაგვეხმაროთ ინსტრუმენტების და მექანიზმების შემუშავებასა და დანერგვაში სიძულვილის ენის შემთხვევების თაობაზე შეტყობინების გაუმჯობესების მიზნით;
  • ხელი შეუწყოთ მრავალფეროვნებასა და ტოლერანტობას და უმცირესობის ჯგუფების ინტეგრირებას ქართულ საზოგადოებაში;
  • გაიგოთ მეტი უმცირესობის ჯგუფების უფლებების შესახებ (ეთნიკური, რელიგიური, ლგბტ, უმცირესობის წარმოამდგენელი ქალები და ახალგაზრდები), ასევე მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის მნიშვნელობისა და უპირატესობების შესახებ;
  • მიიღოთ ინფორმაცია სამართლებრივი დაცვის მექანიზმებისა და არსებული სერვისების შესახებ.