Աջակցություն Հայաստանի կողմից Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով կայացված վճիռների կատարմանը

Սկիզբ՝ 2021թ. 1-ը հունվարի
Տևողություն՝ 24 ամիս
Բյուջե՝ 750,000 եվրո
Դոնոր՝ Եվրոպայի խորհուրդ 
Գործընկերներ՝ ՀՀ արդարադատության նախարարությունՀՀ ներկայացուցչությունը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանումՀՀ վճռաբեկ դատարան

Պատասխանատու անձ՝  Վահե Դեմիրճյան, Ծրագրի ազգային համակարգող

Ծրագիրը կօժանդակի Հայաստանի Հանրապետությանը՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այն վճիռների կատարման հարցում, որոնցով արձանագրվել է Մարդու իրավուքների Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում: Այդ վճիռների կատարումը ենթադրում է արդարադատության մատչելիության բարելավում, ազգային դատարանների կողմից վճիռների չկատարման կամ ուշ կատարման կանխարգելում, դատական քննության ժամկետների կրճատմանն ուղված միջոցառումների մշակում:

Ծագիրը կօժանդակի նաև Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանին՝ ՄԻԵԴ-ի հետ փոխգործակցության արդյունավետ ընթացակարգեր մշակման հարցում, մասնավորապես, ՄԻԵԿ 16-րդ արձանագրությամբ նախատեսված խորհրդատվական կարծիքների ստացման կապակցությամբ։

Ծրագիրը կաջակցի Հայաստանում դատական բարեփոխումներին` դատական անկախության և դատական գործընթացների արդյունավետության ամրապնդման և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան արդարադատության մատչելիության խթանման նպատակով:

Ակնկալվող արդյունքներ․ 

1. ՄԻԵԴ վճիռների կատարման ընդհանուր միջոցառումների իրականացմանն ուղված Հայաստանի Հանրապետության կողմից մշակված և համապատասխան մարմինների կողմից ընդունված ՀՀ ազգային ռազմավարություն:

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում մշակված դատական քննության ժամկետների կրճատմանն միջոցառումներ:

3. Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատության մատչելիության և դատական անկախության ամրապնդմանն ուղված առաջարկությունների ներկայացում։

4. Հայաստանի Վճռաբեկ դատարանի՝ ՄԻԵԴ-ի հետ փոխգործակցության արդյունավետությանն ուղղված ընթացակարգերի մշակում, ՄԻԵԿ 16-րդ արձանագրության կիրառման համատեքստում ։