ԵԽ Գլխավոր Քարտուղարի զեկույցներ

 Վարչական իրավունքի սկզբունքները՝ անհատների եվ պետական մարմինների միջեվ հարաբերությունների առնչությամբ

 Դատական համակարգ

 Քրեական արդարադատություն  

 Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա

 Երեխաների իրավունքներ

 Քրեակատարողական հիմնարկներում առողջապահության պաշտպանության ամրապնդում

 Փաստաբանների մասնագիտության ամրապնդում

 Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության դեմ պայքար 

 Արդարադատության մատչելիություն կանանց համար 

 Մարդու իրավունքները զինված ուժերում

 Կենսաբժշկություն

 Հանրային բարեվարքություն (կոռուպցիայի կանխարգելում, վարչական ռեսուրսներ և արդար ընտրություններ, նեպոտիզմի դեմ պայքար, ազդարարների պաշտպանություն, պետական գնումներ, վարքագծի կանոնակարգ, թափանցիկ և բաց կառավարում) 

 Տեղական ժողովրդավարություն

 Ընտրություններ

 Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում բարեվարքության ամրապնդում և կոռուպցիայի դեմ պայքար

 Գործիքակազմ եվ ուղեցույց COVID-19 ժամանակ

 Հայերեն լեզվով HELP դասընթացներ