Աջակցություն Հայաստանում տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը (շարունակություն)

Սկիզբ՝  2017թ. օգոստոս

Տևողությունը՝ 12 ամիս

Բյուջե՝ 337 000 Եվրո

Դոնոր՝ Շվեդիայի կառավարություն

Գործընկերներ՝  ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

Պլանավորված լինելով Եվրոպայի Խորհրդի՝ Հայաստանի համար իրականացվող գործողությունների 2015-2018թթ. ծրագրի համատեքստում՝ այս ծրագիրը նպատակ ուներ ամրապնդել տեղական ժողովրդավարությունը Հայաստանում և նպաստել ապակենտրոնացման խորացմանը: Աջակցություն է տրամադրվում կառավարությանը տեղական ինքնակառավարման իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքը բարելավելու նպատակով՝ եվրոպական չափանիշներին և գործիքներին համապատասխան: Համայնքներին ընձեռնվել էր կարողությունների զարգացման հնարավորություններ՝ ուղղված համայնքնրի միջև համագործակցության խթանմանը և քաղաքացիներին առավել արդյունավետ ծառայությունների մատուցմանը:   

ԾՐԱԳՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ