La vidéo est disponible dans plusieurs langues:

Bulgare - Français - Grec - Norvégien - Polonais - Russe - Espagnol - Ukrainien

Avropa Şurasının, İngilis dilində HELP abbreviaturası ilə tanınan, Hüquqşünasların İnsan Hüquqları üzrə Tədrisinə dair Proqramı məhz bu məqsədlə yaradılıbdır. Proqram Brayton və Brüssel Deklarasiyalarına uyğun hazırlanmışdır. Proqram Avropa qitəsində müxtəlif kateqoriya hüquqşünasların, o cümlədən, hakim, prokuror və vəkillərin, tədrisə olan xüsusi ehtiyaclarını qarşılayır və insan hüquqları sahəsində yüksək keyfiyyətli tədrisi təmin edir. Proqram Avropa Şurasının insan hüquqları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması ilə bağlı bütün digər layihələrinin platformasıdur. O,  məhdud resursların israf edilmədən və mümkün qədər daha səmərəli istifadəsini təmin edir.

"HELP dans l'UE", financé par l'Union européenne

Le programme européen de formation aux droits de l’homme pour les professionnels du droit dans les 27 Etats membres de l’Union européenne (HELP dans l'UE) aide les professionnels du droit de l’UE à acquérir les connaissances et compétences pour se référer à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte), la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et la Charte sociale européenne.

De plus, ils peuvent se familiariser avec la jurisprudence européenne. Cela renforce également le réseau HELP d’institutions nationales de formation et des barreaux dans l’UE.

Lire la suite