Agrégateur de contenus Agrégateur de contenus
Retour

Početak novog kursa učenja na daljinu na temu ""Društveno korisne sankcije i mjere kao odgovor za prevazilaženje prebukiranosti zatvora"

Подгорица, Црна Гора 03/12/2014
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Početak novog kursa učenja na daljinu na temu
Inicijalni sastanak u vezi pokretanja novog kursa učenja na daljinu na temu "Društveno korisne sankcije i mjere kao odgovor za prevazilaženje prebukiranosti zatvora" održan je u Podgorici 3.decembra, 2014.godine. U okviru agende ovog skupa priređena je promocija polaznika i uručivanje certifikata onima koji su uspješno okončali prvi kurs učenja na daljinu u Crnoj Gori na temu anti-diskriminacija. Certifikate su uručili tutor prvog i novog kursa, sudija Osnovnog suda u Podgorici Snežana Armenko i Maja Milošević, direktorica Centra za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija Crne Gore.
U uvodnim temama novog kursa izlaganja su imali gospodja Valentina Boz, angažovana u Sekretarijatu HELP Programa, koja je govorila o HELP platformi i njenom potencijalu u funkciji edukacije pravnika iz domena standarda Evropske konvencije o ljudskim pravima. Sudija Snežana Armenko održala je uvodnu riječ o pokretanju novog kursa na daljinu i iskustvima prethodnog kursa, a mr Siniša Bjeković, Focal-point za saradnju nacionalnih institucija sa Sekretarijatom HELP programa, govorio je na temu uređivanja nacionalne web-stranice HELP platforme, njenoj sadržini, te budućim aktivnostima kojima se doprinosi jačanju nacionalnih administrativnih kapaciteta i otklanjanju barijera u obuci nosilaca pravosudnih funkcija. G. Miljan Vlaović iz Direkcije za uslovne osude Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Crne Gore govorio je na temu "Sankcije u zajednici i alternativne mjere pritvoru/zatvoru u crnogorskom pravnom poretku".
 

Afficheur de contenus web Afficheur de contenus web

Suivez les cours en ligne HELP!

Enregistrement gratuit aux cours

Afficheur de contenus web Afficheur de contenus web

A la recherche d'une actualité de 2014?

Accèder ici

Afficheur de contenus web Afficheur de contenus web