Maahanmuuttajien kotoutuminen ja heidän kielellisten valmiuksiensa vaikutukset kotoutumiseen vastaanottavassa maassa ovat enenevästi poliittisen keskustelun ja poliittisten aloitteiden keskiössä Euroopan neuvoston jäsenmaissa, mikä on myös havaittu kielipolitiikkayksikön (Language Policy Unit, LPU) survey-tutkimuksissa vuosilta.

Tärkeimmät tavoitteet

 • tukea jäsenmaissa yhtenäisten ja tehokkaiden toimintamuotojen kehittämistä ja olemassa olevien käytäntöjen läpikäymistä Euroopan neuvoston yhteisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti;
   
 • tarjota käytännön tukea tehokkaiden toimintamuotojen toteuttamiseen;  
   
 • rohkaista hyviin ja korkealaatuisiin kielikursseihin ja kielitaidon arvioinnin käytänteisiin;
   
 • tarjota sovellusalusta, joka mahdollistaa jäsenmaiden keskinäisen kokemusten vaihdon ja keskustelun alan politiikasta ja käytännöstä.
   

Tiivistetysti näiden internetsivujen tavoitteena on tarjota käytännön keinoja toimivien ja hyödyllisten resurssien löytymiseksi. Se on kehitetty useiden alojen asiantuntijajoukon avulla.
 

Tämän käännöksen on tuottanut Tarja Leblay, Niina Malinen Henna Tossavainen, LAMI ryhmän jäsen (ALTE)

Kielipolitiikan yksikkö esittää kiitoksensa ALTE:n jäsenille (LAMI Group) , jotka tuottivat käännökset LIAM internetsivuille ja mahdollistivat tämän monikielisen version toteuttamisen. Käännöksiä on seuraavilla kielillä: suomeksi, saksaksi, italiaksi, sloveniaski, norjaksi, ja venäjäksi. Lisätietoja täältä

News

Language Support for adult refugees: a Council of Europe toolkit. Leaflet

A website in 7 languages: www.coe.int/lang-refugees 

Launched at the Council of Europe in Strasbourg (22-23 November 2017)


LIAM SYMPOSIUM: the publication 
Published by De Gruyter Mouton for the Council of Europe  (ISBN 978-3-11-047749-8)

The linguistic integration of adult migrants: lessons from research /
L'intégration linguistique des migrants adultes : les enseignements de la recherche

Bilingual Abstracts are available separately

This publication is the follow-up of the LIAM Symposium (Strasbourg, 30 March-1 April 2016). See the  Programme and Abstracts of  presentations


 Refugees need language – how can volunteers give support?
FR   EN   GER   GR


Key term section

Scenarios in language teaching and learning for adult migrants

Focus

Final Report on the 3rd Survey on language policies for the integration of adult migrants

More

Report of the 3rd intergovernmental conference on Quality in the Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM): from values to policy and practice.

More

Extracts from Council of Europe Conventions, Recommendations and Resolutions concerning Integration of Adult Migrants and Education (1968-2015)

EN  FR

Web-sisällön esitys Web-sisällön esitys

Selection of key terms linked to short papers discussing concepts and approaches or introducing tools

Language Policy main website:
www.coe.int/lang