Ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio
 

Euroopan neuvosto puolustaa ilmaisun-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta ja edistää yhdenvertaisuutta ja vähemmistöjen suojelua. Se on järjestänyt mm. lastensuojelukysymyksiä, verkossa ilmenevää vihapuhetta ja Euroopan laajinta vähemmistöä eli romaneja koskevia kampanjoita. Euroopan neuvosto auttaa jäsenmaitaan korruption ja terrorismin torjunnassa ja tarpeellisten oikeusjärjestelmän uudistusten tekemisessä. Venetsia-komissiona tunnettu Euroopan neuvoston perustuslakiasiantuntijoista koostuva ryhmä tarjoaa oikeudellisia neuvoja valtioille kaikkialla maailmassa.

Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia kansainvälisin sopimuksin, joita ovat mm. yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus. Se seuraa jäsenvaltioiden edistymistä näillä alueilla ja antaa suosituksia asiantuntijoista koostuvien itsenäisten valvontaelinten avulla. Kuolemantuomio ei ole käytössä enää yhdessäkään Euroopan neuvoston jäsenmaassa.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Testaa tietosi

Euroopan neuvosto ja 27-jäseninen Euroopan unioni ovat erillisiä järjestöjä. Mistään maasta ei kuitenkaan ole tullut EU:n jäsentä ilman että se olisi ollut sitä ennen jo Euroopan neuvoston jäsen.

Kuinka monta jäsenmaata Euroopan neuvostossa on?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!