Euroopan neuvosto ja 27-jäseninen Euroopan unioni ovat erillisiä järjestöjä. Mistään maasta ei kuitenkaan ole tullut EU:n jäsentä ilman että se olisi ollut sitä ennen jo Euroopan neuvoston jäsen.

Kuinka monta jäsenmaata Euroopan neuvostossa on?

 1. 39
 2. 42
 3. 46
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!

Mikä on Euroopan neuvoston vuosipäivä?

 1. 1. toukokuuta
 2. 8. maaliskuuta
 3. 5. toukokuuta
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!

Mikä alla olevista maista ei ole Euroopan neuvoston jäsen?

 1. Sveitsi
 2. Ukraina
 3. Valkovenäjä
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!

Kuka johtava poliitikko kutsui Euroopan neuvoston rakennusta ”yhteiseksi eurooppalaiseksi kodiksi” siellä pitämässään puheessa?

 1. Winston Churchill 1949
 2. Mihail Gorbatšov 1989
 3. Vaclav Havel 1995
Sulje

  Väärä vastaus…

Sulje

  Oikea vastaus!

Sulje

  Väärä vastaus…

Euroopan neuvosto on tuottanut lukuisia oikeudellisia asiakirjoja, joita kutsutaan sopimuksiksi (yleissopimukset, peruskirjat, sopimukset). Kuinka monta sopimusta Euroopan neuvosto on tähän mennessä solminut?

 1. 100
 2. 200
 3. 300
Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Väärä vastaus…

Sulje

Oikea vastaus!

Sulje

Väärä vastaus…

Kuinka monta alkuperäiskieltä Euroopassa arvioidaan olevan?

 1. Alle 100
 2. 100–200
 3. Yli 200
Sulje

  Väärä vastaus…

Sulje

  Väärä vastaus…

Sulje

  Oikea vastaus!

Euroopan neuvosto on suurin poliittinen organisaatio Euroopassa. Kuinka montaa eurooppalaista kansalaista se edustaa?

 1. 500 miljoonaa
 2. 700 miljoonaa
 3. 1046 miljoonaa
Sulje

  Väärä vastaus…

Sulje

  Oikea vastaus!

Sulje

  Väärä vastaus…

Minä vuonna allekirjoitettiin Euroopan ihmisoikeussopimus, joka on ensimmäinen ihmisoikeuksien suojelun takaava kansainvälinen oikeudellinen asiakirja?

 1. 1950
 2. 1951
 3. 1957
Sulje

  Oikea vastaus!

Sulje

  Väärä vastaus…

Sulje

  Väärä vastaus…

Did you know?
Workers' and employers' organisations can appeal to the European Committee of Social Rights if rights enshrined in the European Social Charter are not respected by member countries which have accepted the complaints procedure.